ישראל קטורזה

כתובת: אולם המופעים
יישוב: יפעת
טלפון: 04-6040575
יום: חמישי
תאריך: 27/06/2019
מחיר: 119 ₪
שעה: 21:00
ישראל קטורזה