האופרה הישראלית שרה יגאל בשן | אורח מיוחד: פיטר רוט

כתובת: אולם המופעים
יישוב: מזרע
טלפון: 04-6040575
יום: שישי
תאריך: 31/05/2019
מחיר: 65 ₪
שעה: 21:00
האופרה הישראלית שרה יגאל בשן | אורח מיוחד: פיטר רוט