המדור המשפטי: פוטרת מבלי שניתנה לך ההזדמנות להגן על עצמך, מה תוכל לעשות?

הטור של עו"ד אדר בן גיגי מתמחה בתחום דיני המשפחה-גירושין ובתחום המקרקעין בעפולה ובחיפה

לאחרונה טיפל משרדנו בתביעה של אדם (להלן: "דני") אשר פוטר במפתיע, לאחר ויכוח שהתנהל בינו לבין מנהל העבודה במפעל בו עבד.
באחד הבקרים התגלע ויכוח בין דני לבין מנהל העבודה במפעל, בו הוחלפו מילים בין השניים לעיני שאר עובדי פס הייצור.
למחרת זומן דני למשרדה של מנהלת החשבונות, שם נמסר לו מכתב פיטורין והודעה מוקדמת של חודש מראש. דני עובד במפעל מזה כשבע שנים לא הבין מדוע קיבל את מכתב הפיטורים בפתאומיות שכזו ומבלי שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
מיד עם הגעתו למשרדנו הגשנו בקשה דחופה לבית הדין לענייני עבודה לצו מניעה לפיטורין, בשל מניעת זכותו של דני לשימוע לפני פיטורין המחייבת את מעסיקו עפ"י פסיקת בתי הדין לעבודה. כמו כן, הוגשה תביעה לפיצויים עבור פיטורין שלא כדין.
חשוב לזכור, מעסיק מחויב לקיים שימוע לעובד טרם פיטוריו. חובה זו נועדה לאפשר לעובד לקבל הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו.
בכדי לשמור על זכויותיו של העובד, רשאי הוא להזמין לשימוע נציג מטעמו: עו"ד, נציג ועד עובדים, בן משפחה וכו'.
הפסיקה קבעה מספר תנאים על מנת שהשימוע יהיה הוגן ועפ"י דין:
1. יש לתת לעובד הודעה בכתב- זמן סביר לפני השימוע על מנת שיוכל להתכונן לשימוע.
2. המעסיק מחויב להעביר לעובד את סיבת השימוע ואת הנימוקים העומדים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו. המעסיק מחויב לאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם. לא ניתן להסתמך על טענות כלליות, אלא יש צורך בפירוט מלא ומדויק של האירועים נשוא השימוע, כדי שהעובד יוכל להתייחס אליהם.
3. המעסיק חייב לשמוע את טיעוני העובד בלב פתוח ובנפש חפצה: לתת לעובד במהלך השימוע להשמיע את טענותיו, לשמוע את דבריו בפתיחות ולא רק כדי לצאת ידי חובה.
4. על המעסיק חלה החובה לתעד את השימוע ע"י פרוטוקול ולכלול את התייחסות העובד לטענות המעסיק. על העובד בסיום השימוע לקרוא בעיון את פרוטוקול השימוע ולאשר את נכונותו באמצעות חתימה, בצירוף התאריך. חובה על המעסיק למסור בסיום השימוע עותק חתום לעובד.
5. לאחר השימוע, על המעסיק למסור לעובד תשובה ברורה לגבי ההחלטה שהתקבלה בעניינו.
כך גם בעניינו של דני, על מעסיקו חלה החובה לאפשר לו את זכויותיו ולתת לו הזדמנות למסור את גרסתו לאירוע. מאחר ולא התקיים שימוע לדני לפני קבלת מכתב הפיטורין קבע בית הדין כי פיטוריו התנהלו שלא עפ"י חוק ופסק לדני את מלוא הפיצויים שביקש. בית הדין אפשר לדני לחזור למקום עבודתו, אך לאחר התנהגות מעסיקו ועוגמת הנפש שעבר, בחר דני לסיים את עבודתו שם ולקבל את כלל הזכויות המגיעות לו עפ"י חוק.
שימוע הוא הליך חשוב, אם נקלעת למצב בו זומנת לשימוע ולדעתך נעשה לך עיוות דין וחוסר צדק, אל תוותר על זכותך ותגיע לשימוע כשאתה מיוצג עם עו"ד מומחה לדיני עבודה. רק בדרך כזו תזכה להבין מהן הזכויות המגיעות לך ותוכל לשמור עליהן ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורך.