זכויות העובד נרמסו ובית הדין לעבודה סייע

כלל ידוע הוא כי על מקום עבודה לשאת באחריות כלפי העובד ולשלם לו את שכרו במועד הקבוע בחוק ואת התנאים הסוציאלים הנלווים וכיוצ"ב. כמובן כי גם אם מערכת היחסים עם העובד עולה על שרטון, עדיין יש לעמוד בתנאי החוק. שרון גליק בטור אישי העוסק בזכויותיו של עובד שפוטר שלא כדין

|

מתי מגיע לכם דמי נסיעות?

עו"ד אורי דדו מעפולה מסביר בטור אישי על זכויותיכם להחזר הוצאות נסיעה כאשר אתם נוסעים לעבודה

|