תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות

האם העובדים הזרים בארץ זכאים לשכר בגין יום הבחירות לכנסת? על כך משיב בטור אישי, עו"ד אורי דדו

הבחירות לכנסת ה-22 תערכנה ביום שלישי ה- 17/9/19. נשאלנו על ידי מעסיקים המעסיקים עובדים זרים האם הם זכאים לשכר בגין יום הבחירות לכנסת, שהוא יום שבתון בו הם אינם עובדים, על אף שמטבע הדברים הם אינם בעלי זכות בחירה?
התשובה לכך היא שסעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, הקובע כי עובד שמקיים יחסי עבודה עם מעסיקו תקופה בת 14 ימים רצופים לפחות בסמוך ליום הבחירות זכאי ל"שכר הרגיל שהיה משתכר אלמלא שבת" בגין יום הבחירות, חל על כל עובד באשר הוא, וגם על העובדים הזרים.
היעדר זכות בחירה לכנסת אינה מורידה מזכותם של עובדים כגון עובדים זרים ובני נוער, לשבות ביום זה ולקבל שכר, מבלי שינוכה להם יום היעדרות. פרשנות מקובלת היא כי מכח אותו רציונל, עובדים זרים שבוחרים לעבוד בפועל ביום השבתון, זכאים כמו כל עובד אחר שבוחר לעבוד בפועל ביום זה, ל"שכר כפול", כלומר ל- 200% משכרם הרגיל, וזאת על אף שאינם בעלי זכות בחירה.
לצד זאת, ברור כי ככל שמדובר בעובד המשתכר שכר יומי או שעתי, שלא היה אמור לעבוד באותו היום בו חל יום הבחירות, הוא אינו זכאי לשכר, כמו כל עובד יומי או שעתי אחר. אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.

על חוק איסור ההפליה

|