"תנו לתלות בשקט": עשרות מתווכים הפגינו מול בניין עיריית עפולה

המתווכים כועסים על אגרות השילוט שהם נדרשים לשלם בימים אלה. ״גם ככה שוק הנדל״ן מאתגר וקשה בימים אלה, הגיע הזמן שיתחשבו בנו״, אומרים המתווכים. עיריית עפולה: ״השנה, כמו ב-10 בשנים שחלפו, על פי אותו החוק בדיוק, נשלחו למתווכים חשבונות לתשלום עבור אגרת השילוט"

עשרות מתווכים ממשרדי הנדל״ן בעיר התקבצו הערב להפגנה מול בניין עיריית עפולה במטרה להביע מחאה על אגרות השילוט שהם נדרשים לשלם. התשלום למתווכים הסתכמו בקרב חלק מהמתווכים באלפי שקלים, בין היתר על שלטי להשכרה ומכירה שמוצבים ברחבי הבתים בעיר.
יש לציין כי תשלומים אלה נדרשים על פי חוק, אך המתווכים מציינים כי בעת הנוכחית יש להפעיל שיקול דעת ולהתחשב בהם.

מפגינים ממשרדי התיווך השונים בבירת העמק מוחים מול עיריית עפולה
מפגינים ממשרדי התיווך השונים בבירת העמק מוחים מול עיריית עפולה

"אנחנו נדרשים השכם וערב לשלם אגרות ותשלומים אבל הגיעו מים עד נפש", אמרו המתווכים בהפגנה, "יש תחושה שסוחטים את המקסימום מאיתנו. גם בעבר נדרשנו לשלם אבל לא סכומים כל כך גבוהים. התשלומים הללו הובילו אותנו להתאחד ולצאת להפגין במטרה להביע את המחאה. זה נוגע לכל מתווך ומתווך בעיר. מספיק שאנחנו תולים שלט לתקופה ממש קצרה וכבר נדרשים לשלם תשלום. מיותר לציין שההוצאות שלנו גבוהות. כולי תקווה שבעירייה יבינו שיש פה כעס אמיתי ויעשו חושבים בנוגע לאגרות הללו. המאבק הזה לא יסתיים בהפגנה הזו לא יגלו הבנה למצב הרבה מתווכים יחריפו אותו".

• עיריית עפולה: "כל מתווך שיש לו השגות על גובה התשלום, מוזמן לגשת למחלקת הגבייה"

מעיריית עפולה נמסר בתגובה: "חשבון עבור אגרת שילוט של מתווכי הדירות, נשלח אחת לשנה על פי חוק עזר עירוני שאושרה במועצת העיר בשנת 2008 ואף אושרר ע"י משרד הפנים כמו גם ברשויות אחרות. גם השנה, כמו ב-10 בשנים שחלפו, על פי אותו החוק בדיוק, נשלחו למתווכים חשבונות לתשלום עבור אגרת השילוט, כמו גם לכל בעלי העסקים האחרים בעיר, המחויבים גם הם באגרת שילוט על פעילותם העסקית. אי תשלום עבור אגרת השילוט נאכף בדיוק כמו כל חוב אחר שלא שולם. כל מתווך שיש לו השגות על גובה התשלום, מוזמן לגשת למח' הגבייה ולהציג את השגותיו. במידה ויימצא שהחשבון אינו משקף את המציאות, יופחת חשבונו בהתאם", לשון התגובה.