שלב ראשון בתכנית לניהול תנועת מבקרים באגן נחל שופט

מרחב נחל שופט סובל מתנועה אינטנסיבית של כלי רכב וטרקטורונים הפוגעים במרקם הקרקע, בבתי הגידול ובחוויית המבקרים באזור

המועצה האזורית והמרחב הביוספרי מגידו, בשיתוף עם קק"ל מקדמים תכנית כוללת לניהול תנועת המבקרים באגן נחל שופט.
במסגרת התכנית נעשות פעולות בשטחים הפתוחים והסדרת חניות וחניונים ייעודיים. השלב הראשון בביצוע התכנית החל ממש בימים אלה וכולל עבודות לחסימת תנועת כלי רכב מוטוריים באזורים שאינם מותרים לנסיעה במעלה הנחל, בשטח בין מושב עין העמק לחות "עמק השלום". העבודות מתבצעות על ידי רשות ניקוז ונחלים קישון.