שומרים על ניקיון הכינרת

נפתח פרויקט הסברה באזור מורד הירדן בשיתוף מועצה אזורית עמק הירדן ורשות הכינרת. במהלכו מסבירנים חילקו לנופשים שקיות אשפה והסבירו על חשיבות שמירת הניקיון של האגם הלאומי. צילום ארז נופארבר איגוד ערים כינרת

פרויקט הסברה בשיתוף של מועצה אזורית עמק הירדן ורשות הכינרת, נפתח בסוף השבוע באזור מורד הירדן.
מסבירנים, סטודנטים, שש"נים ומתנדביo ם חילקו שקיות אשפה לנופשים והמטיילים וניתנו פעולות הסברה על חשיבות השמירה על ניקיון ואיכות הסביבה והמים, בכינרת ובמורד הירדן.
עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן אומר, כי על כל אזרח מוטלת האחריות לשמירה על ניקיון הסביבה והגנה על הנכס החשוב של כולנו, הטבע. "לאורך השבועות האחרונים, מאז נפתח הסגר, נתקלנו בתופעות של השארת אשפה ברמה בלתי סבירה באזור הירדן ע"י מטיילים, כמו גם פריצת שערים ועוד. הרחבנו את השמירה ופעולות הניקיון, הדורשות מאתנו הגדלת התקציבים לכך וכן הרחבנו את מערך ההסברה, מלבד לחופי הכינרת גם לאזור הירדן הדרומי. אני מקווה, כי אזרחי ישראל ייקחו על עצמם את האחריות לנקות אחריהם בזמן ובסיום הבילוי בטבע, בנחלים ובכינרת. אנו מקווים כי פעילות ההסברה תסייע בכך. אני קורא לציבור לשמור על ניקיון הארץ שלנו" אומר גרינבאום.