"רמבו" איתר בגדים תמימים שחשודים בנוזל החשוד כסם

בגדים ספוגים בסם נתפסו ע״י סוהרים במסוף ביקורי משפחות – בדרכם לעצור המוחזק בבית הסוהר. המבקרת הועברה להמשך חקירה במשטרת טבריה

בלשי יחידת 'דרור' של חטיבת המודיעין בשירות בתי הסוהר בסיוע סוהרי בית סוהר ׳צלמון', חשפו נתיב הברחה של סמים מסוכנים דרך מסוף ביקורי משפחות. בגדים הנראים תמימים, הובאו לעצור כשהם ספוגים בנוזל החשוד כסם.
בפעילות יזומה, סוכל ניסיון החדרת סם בכמות גדולה שנספגו בבגדים. מבקרת מאזור הצפון ניסתה להכניס ציוד לעצור המוחזק בכלא.
רמבו, כלב ההרחה של יחידת 'דרור' זיהה כי מדובר בחומר חשוד כסם והבגדים נשלחו לבדיקות מעבדה. המבקרת הועברה להמשך חקירה במשטרת טבריה.
מדוברות שב״ס נמסר: "שב"ס פועל כל העת למניעת החדרת סמים וציוד אסור לבתי הסוהר שבהכרח מהווים מחולל פשיעה בבית סוהר, גם בתקופה של צמצום כניסות למתקני כליאה. סוהרי ולוחמי שב״ס ימשכו לפעול כל העת, גם בתקופת הקורנה, במקצועיות לסיכול נסיונות הברחה לתוך הכלא ולאתר את נתיבי ההברחה ׳היצירתיים׳ אותם מפתחים האסירים ואחרים למניעת פשיעה בתוך בתי הסוהר והגנה על ביטחון הציבור".