פורסם: דוח תנאי מעצר ומאסר של הסניגוריה הציבורית לשנים 2019-2020

בשבוע שעבר פורסם דוח תנאי המעצר והמאסר של הסניגוריה הציבורית לשנים 2019-2020. הדוח מהווה סיכום דו-שנתי של הליקויים המרכזיים שנמצאו בביקורים הרשמיים שערכו אנשי הסניגוריה הציבורית במהלך השנים 2019-2020, ב-24 מתקני כליאה המצויים באחריות שירות בתי הסוהר וב-7 מתקני מעצר המצויים בבתי המשפט. בין היתר מפורט מצבם של מתקני המעצר והכליאה באזור הצפון: בית סוהר חרמון, בית סוהר צלמון, בית סוהר מגידו ובית הסוהר גלבוע.
התמונה המצטיירת מהדוח כי תנאי המעצר והמאסר בישראל ממשיכים להיום קשים. בין היתר הדוח מצביע על החזקת כלואים בתנאי הפרדה ובידוד קשים; צפיפות בלתי נסבלת; שימוש לא מידתי בכבילה של אסירים ועצורים; תנאים תברואתיים ירודים, מצב היגייני גרוע ובעיית מזיקים; תנאי אוורור בלתי נאותים ותחושת מחנק; מחסור בציוד בסיסי לאסירים; ליקויים בקשר לאיכות המזון וכמותו; ליקויים במתן טיפול רפואי הולם ועוד.
לדוח השנה נוסף פרק מיוחד המתאר את השפעות משבר מגפת הקורונה על תנאי הכליאה ועל זכויות הכלואים. כחלק מהתמודדות עם המשבר ולצורך מניעת התפשטות התחלואה במתקני הכליאה, ננקטו צעדים דרסטיים שלא נראו כמותם בעבר. צעדים אלו, חשובים ככל שיהיו, לוו בהשלכות יוצאות דופן על חייהם של הכלואים, על תנאי מחייתם והחזקתם במשמורת, וכמובן על בריאותם. הצעדים החריגים שננקטו, והשלכותיהם על אוכלוסיית הכלואים, מספקים עדות חיה לחשיבות העיסוק השוטף בתנאי הכליאה בישראל.

• השפעותיו של משבר הקורונה והתפשטות המגפה על תנאי הכליאה ועל זכויות הכלואים

התפרצותה של מגפת הקורונה והתפשטותה במהלך שנת 2020, הובילו למצב חירום ייחודי אשר השפיע באופן דרמטי על שגרת חייהם של כלואים, אסירים ועצירים, אשר שוהים במתקני הכליאה בישראל. במטרה לצמצם את ההדבקה ולמנוע את התפשטות נגיף הקורונה במתקני הכליאה, ננקטו שורה של צעדים שהובילו לפגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם של הכלואים. כחלק ממגבלות אלו נמנעה למשך שבועות ארוכים כניסתם של מבקרים למתקני הכליאה, ובכלל זה נמנעה בתקופה זו גם כניסתם של עורכי דין. כמו כן הופסקו כליל ביקורי התייחדות של אסירים, נאסרה הכנסת מוצרים מן החוץ למתקני הכליאה והופסקה יציאתם של כלואים לחופשות ולמסגרות תעסוקה. נוסף על כך, במשך מספר חודשים הופסקה כמעט לחלוטין פעילות מערך השיקום בבתי הסוהר וכן צומצמה הוצאתם של אסירים לטיפולים רפואיים בבתי חולים ומרפאות מחוץ למתקני הכליאה והוגבלה לטיפולים דחופים ומצילי חיים בלבד. צעדים נוספים שננקטו שללו את הבאתם של עצורים ואסירים לדיונים משפטיים ופגעו בזכותם להיות נוכחים בדיוניהם, ותחת זאת ניתן להם להשתתף בדיונים רק באמצעים טכנולוגיים חלופיים.