עפולה עלית: שלטי עפולה "לא למכירה" הוצבו במגרשי המריבה

פעילי מטה המאבק על שמירת צביונה היהודי של עפולה שהציבו את השלטים מתכוונים להמשיך ולפעול במטרה להותיר את הפרשה במרכז סדר היום

תושבי עפולה ממשיכים במאבק בפרשת המכרזים: בסוף שבוע האחרון, בקור המקפיא, הציפו והציבו פעילים מטעם "מטה המאבק על שמירת צביונה היהודי של עפולה" על כל המגרשים בהם זכו התושבים הערבים לבנות את ביתם בעפולה שבמורדות עפולה הצעירה שלטים עם הססמא "עפולה לא למכירה" וכן דגלי ישראל. ממטה המאבק נמסר: "כל הזמן מתקיימים מבצעים בשטח ובכל המישורים לביטול המכרז, הן במישור הציבורי, המשפטי ובכלל כדי לבטל את רוע הגזרה כפי שהתושבים רואים אותה". במטה המאבק מתכוונים כאמור להמשיך בפעילויות הסברה ומודעות בעיר במטרה שהנושא יישאר על סדר היום הציבורי ובמקביל ממתינים לחודש מרץ, במהלכו תעלה עתירת המכרזים לדיון בערכאות המשפטיות.