עפולה: נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד העירייה

בית משפט השלום דחה את הבקשה לייצוגית בדבר חובת פרסום גנים ציבוריים מונגשים. בפסק הדין נכתב: "הפרסום שביצעה המשיבה היווה מודל לפרסום"

שופטת בית המשפט השלום בחיפה רויטל באום דחתה את בקשתו של אזרח שטען כי עיריית עפולה מפרה את חובת הפרסום באתר האינטרנט בנוגע לאופן ההנגשה לאנשים עם מוגבלות בגנים ציבוריים שבתחומה. לפני כשנה, הגיש האזרח מ.ח. בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית עפולה בנושא.
מיד עם הגשת הבקשה לתביעה הנחה ראש העיר אבי אלקבץ מכלל הגורמים לבדוק את הנושא ולאחר בדיקה התברר שהעירייה עומדת בכל חובות הפרסום ואף יותר מכך. בעקבות הבקשה לבית המשפט, השיבה העירייה לטענות שהעלה המבקש ובה הובהר כי בעיריית עפולה לא הסתפקו בפרסום רשימת הגנים הציבוריים המונגשים בלבד אלא הוסיפו על כך פרסום אודות אופן ההנגשה בכל גן ציבורי אשר בתחומה וזאת מבלי שתהיה חובה לכך.
בא כוח העירייה, עו"ד גולדהמר הציג בדיון הקדם משפטי העתק מהפרסום המורחב באתר העירייה בעקבותיו קיבל את המלצת בית המשפט להוות "מודל לביצוע" אשר על יתר הרשויות לנהוג לפיו. לפני כשבועיים, כאמור, ניתן פסק הדין אשר קבע כי בקשת המבקש לאישור תובענה ייצוגית נמחקה והתביעה נדחתה ללא צו להוצאות, תוך שימת הדגש כי הפרסום שביצעה העירייה היווה מודל לפרסום בהליכים אחרים.
רכזת הנגישות בעירייה שרית יאסו שאמונה על הנושא, אמרה לאחר קבלת פסק הדין: "ראשית, אני רוצה לציין כי עיריית עפולה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה למלא אחר הוראות חוק הנגישות, לפעול בהתאם להנחיות הנציבות ולהנגיש לפי תכניות ההנגשה הקבועות בחוק. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בא במטרה לסייע ולעזור לאותם אנשים. לצערי, החוק הפך לקרקע נוחה לתובענות ייצוגיות רבות. אני שמחה שבית המשפט פסק נכון וכתב בהחלטתו שעיריית עפולה מהווה מודל לשאר הרשויות". 

"השילוב של שתינו יוצר משהו מאוד עוצמתי"

|