עפולה ונוף הגליל ייזכו לתמיכה בתוכנית "סביבטבע"

מטרת התמיכה- קידום הטבע העירוני ושמירה על השטחים הטבעיים

ועדת התמיכות של קרן הניקיון אישרה תמיכות ברשויות המקומיות, במסגרת קול קורא "סביבטבע 2020" של המשרד להגנת הסביבה.
לאחר בדיקה מנהלית ומקצועית, אישרה ועדת התמיכות בקשות מ-75 רשויות מקומיות בהיקף כולל של עד 9 מיליון שקל. בין הערים שיקבלו תמיכה: עפולה ונוף הגליל.
מטרת התמיכה של המשרד להגנת הסביבה היא קידום הטבע העירוני ושמירה על השטחים הטבעיים. תוכנית "סביבטבע 2020" מתבססת על מדיניות המשרד להגנת הסביבה, המקדמת את השמירה על השטחים הטבעיים והפתוחים, כולל הסביבה העירונית. לאחר קבלת ההודעות על הזכייה בתמיכות, הרשויות יוכלו לצאת לדרך באמצעות ספקים שייבחרו על-ידן בהליך תחרותי, ובהתאם לתנאי הקול הקורא שפורסם באוגוסט 2020.
בשנים האחרונות תמך המשרד בהכנת סקרי טבע עירוני ברשויות השונות, ועד היום כ-50 רשויות ביצעו סקרים מסוג זה בתמיכת המשרד. ב"סביבטבע 2020" אושרו לראשונה תמיכות גם למועצות אזוריות, וכן הורחבו הרכיבים במסגרת התמיכה, בצורה המאפשרת לרשויות מקומיות שכבר ביצעו סקר בעבר להמשיך ולקדם את הנושא באמצעות פרויקטים נוספים.
הרכיבים לתמיכה ברשויות כוללים הכנת סקר טבע עירוני; מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי הטבע; הכנת מדריך לטיפוח אתרי טבע עירוני; והפקת אירועי חינוך בנושא זה.
לשהייה בטבע, בין אם באתרי הטבע העירוני ובין אם בשמורות הטבע, תועלת חיונית מוכחת לבריאות האדם, הפיזית והנפשית, תועלות אשר הודגשו ביתר שאת בתקופת הקורונה. אתרי טבע עירוני תומכים במגוון הביולוגי, ומסייעים ליצירת רציפות אקולוגית וחיזוק המערכות האקולוגיות בכללותן.

 

 

עפולה: יער האקלים הראשון ניטע בעיר

|

לחגוג את הקיץ והחופש הגדול בנמל עין גב בכינרת

|