עמק יזרעאל: מיזם "אור דולק בבתי הכנסת לציון ליל הבדולח

המיזם נעשה באמצעות מפגשים מקוונים בהנחיית 'יד ושם', שהכילו מסע וירטואלי שכלל סיפורים סרטים ועדויות על בתי כנסת בגרמניה. המחשה: בית כנסת. המחשה: מאגר תמונות

ב'ליל הבדולח' – כבו האורות בבתי הכנסת. פרעות 'ליל הבדולח' בליל ה- 9-10.11.1938 זכורים היטב כמעשי רצח של הנאצים בתושבים היהודים בגרמניה ובאוסטריה ומעשי פוגרום בבתי הכנסת. חלונות נופצו ביד גסה ורסיסי זכוכית רבים כיסו את הרחובות, בתי הכנסת נהרסו, והיו שנשרפו.
ציון 'ליל הבדולח' כיום, זימן לנו שעת כושר לשיג ושיח על מקומו של בית הכנסת כמרכז דתי-קהילתי-תרבותי, אז והיום. הוא מאפשר לימוד על הלילה בו כבו האורות בבתי הכנסת וחיבורו לתקומת ישראל.
"בימים אלה, בהם אנו מנועים מלהתקהל במרכזי תרבות, קהילה ודת, כדי להגן על עצמנו, ביקשנו, לנסות ליצור לימוד קהילתי משותף על זמנים שבהם נחרבו מרכזים שכאלה והמשמעות שיש לכך עבור דור ההמשך", שיתפה חיה קליגר, מזכירת המועצה הדתית בעמק יזרעאל, "עשינו זאת, באמצעות מפגשים מקוונים בהנחיית 'יד ושם', שהכילו מסע וירטואלי לגרמניה ולוו בסרטונים, עדויות ותצלומים, סיפורים על בתי כנסת מייצגים ועל האור שמורשתם הנחילה."
בליל ה- 9.11.20 התקיימו בהנחיית מדריכי 'יד ושם' מפגשים קהילתיים מקוונים בתשעה מיישובי העמק; גבעת אלה, הושעיה, כפר ברוך, מושב מרחביה, שדה יעקב, תל עדשים, בית לחם הגלילית, עדי וציפורי.
ההתכנסות הווירטואלית תוכננה יחד עם נציגים מכל ישוב והותאמה, על פי בתי הכנסת שהיישוב בחר לעסוק בהם, עם הסיפור שעומד מאחוריהם.
בהשראת יוזמתו של הרב יחיאל וסרמן, שקרא לציין את 'ליל הבדולח' באמצעות השארת אורות דולקים למשך כל הלילה בבתי הכנסת בארץ ובעולם, הוזמנו כל יישובי העמק להשאיר אורות דולקים בבתי הכנסת או במבנה משמעותי אחר ביישוב, בלילה זה, כאקט נלווה ומשלים למפגשי הלימוד.
אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל: "זהו מיזם חשוב שנועד לזכור ולהזכיר את פרעות 'ליל הבדולח' כחלק מתקומת ישראל. התקופה הנוכחית מאלצת אותנו לריחוק חברתי, אך בה בעת מזמנת לנו אפשרות להתכנס פנימה, להעמיק את הקשרים בין הפרטים בתוך היישובים ולהעריך את הקהילה ומשמעותה בחיינו".