משמורת ילדים? דעו את זכויותיכם!

מתגרשים, מה אתם יודעים על משמורת ילדים? עו"ד שרון בטור אישי מרחיבה על כל המשמעויות הנובעות ממשמורת ילדים ועל זכויותיכם על פי החוק

משמורת ילדים חלה על קטינים, ומהיותם קטינים הם נדרשים למבוגר אחראי שידאג לצרכיהם הבסיסיים באופן יומיומי, לרבות בנושאים שקשורים בחינוך, כלכלה, וצרכים רגשיים של תחושת ביטחון ויציבות.

• אפוטרופסות ומשמורת פיזית

אפוטרופסות הינה אחריות המוטלת על 2 הורי הקטין, לרבות החלטות משותפות הנוגעות לקטין. האפוטרופסות של מי מהצדדים לא מתבטלת במקרה של גירושין.
משמורת פיזית, לעומת זאת, דנה במקום מגורי הילד והיא ניתנת רק להורה אחד במצב של "משמורת יחידנית" או לשניהם במצב של

• "משמורת משותפת"

משמורת משותפת לילדים תינתן לרוב כאשר התקשורת בין ההורים תקינה ונדרש מגורים בקרבת מקום.
לענין מזונות במשמורת משותפת, בעת האחרונה נושבת רוח חדשה בבית המשפט, ניתנו מספר פסקי דין הקובעים כי חובת דמי המזונות חלה על ההורים בשיעור יחסי להכנסותיהם, ובסיטואציה בה ההורים חולקים את המשמורת על ילדיהם, והינם משתכרים שכר זהה, תערך חלוקה שווה בעלויות גידול הילדים. והאב לא יצטרך לבדו לשלם מזונות ילדיו. כמובן כי יש לבחון כל מקרה לגופו.


גם אם ניתן פסק דין בעניין המשמורת, רשאי ההורה האחר לפנות מחדש לאותה ערכאה שנתנה את פסק הדין בתביעה חדשה לשינוי המשמורת וזאת במקרה של שינוי נסיבות וכאשר טובת הקטינים מחייבת זאת• גישור

היות ומשמורת הילדים יכולה להיקבע לפי הסכמה משותפת של ההורים, אשר גם אז טעונה כמובן אישור בית משפט, ובהיעדר הסכמה משותפת, הרי נדרשת פניה לבית משפט להכרעה בנושא, צדדים רבים מחליטים להגיע להליך גישור לשם גיבוש הסכם באופן רגוע יותר, אשר כולל התייחסות לשני הצדדים באופן שווה וכל מטרתו לגבש את הסכמת הצדדים תוך ראיית טובת הקטין וכפוף לאישור בית המשפט.

• טובת הקטין

העיקרון אשר מנחה את בית המשפט יהיה טובת הילד. ההורים יכולים להגיע בעצמם להסכמות לסוג המשמורת הפיזית, היקפה וכל הקשור בה ויש לאשר את הסכם זה בפני בית המשפט. לחילופין, בהיעדר הסכמות, בית המשפט הוא אשר יכריע כדין.

• "חזקת הגיל הרך"

תשומת לבכם כי עד גיל 6 ילדים יימסרו באופן אוטומטי לידי משמורת האם כפוף לסייגים. חזקת הגיל הרך בסיסה בהנחה, שעדיף לילדים להיות במחיצת אמם, לכל הפחות, עד הגיעם לגיל 6.
יוער כי השילוב בין "חזקת הגיל הרך" להמלצות "וועדת שניט – ועדה ציבורית לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין" נעשה לרוב בקביעת משמורת ילדים משותפת.
משמעות משמורת ילדים משותפת הינה ששני ההורים נשארים ההורים המשמורנים של הקטינים, ולמעשה בדרך זאת מחד, לא נשללת זכותה של האם להיות הורה משמורן לקטין מתחת לגיל 6, ומאידך – השילוב של הורות משותפת מאפשר לחוק ולהמלצות הוועדה לדור יחד בכפיפה אחת.• מתי הילדים בכל זאת אצל האב?

אם ישנן נסיבות מיוחדות כגון העדר מסוגלות מצד האם, טובת הילד תחייב משמורת אצל האב.

• שינוי משמורת

גם אם ניתן פסק דין בעניין המשמורת, רשאי ההורה האחר לפנות מחדש לאותה ערכאה שנתנה את פסק הדין בתביעה חדשה לשינוי המשמורת וזאת במקרה של שינוי נסיבות וכאשר טובת הקטינים מחייבת זאת.
משרדנו כאן עבורכם לסייע לכם.
שרון גליק עו"ד ומגשרת
אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.