מרססים שדה חקלאי? ראו הוזהרתם

חקלאי מעמק יזרעאל יפוצה ב-742.000 שקלים לאחר נזקים שנגרמו לחלקתו כתוצאה מרחף של חומרי ריסוס

בית משפט השלום בנצרת פסק לאחרונה בתביעת נזיקין שהגיש חקלאי מעמק יזרעאל כנגד בעל חלקה הסמוכה לחלקתו. תביעת הנזיקין עסקה בנזקים שנגרמו לחקלאי, התובע, כתוצאה מרחף של חומרי ריסוס שגרמו לנזק לחלקתו הגובלת לחלקה שרוססה.
בית המשפט קיבל את תביעתו של התובע ופסק לזכותו סך של 742,000 שקלים ושכר טרחת עו"ד בסך של 70,000 שקלים ומע"מ.
התובע יוצג על ידי עו"ד גיורא מאור מ'מאור משרד עורכי דין' בעפולה המתמחה בתביעות נזקי חקלאות.

תחילתה של הפרשה בדצמבר שנת 2009, כשהגיע התובע לשטח גילה סימני צריבה על עלי הצמחים שבשטחיו. ככול שנקפו הימים החמירו הצריבות על העלים, והתובע הזעיק אל השטח מדריך חקלאי לאבחון הנזקים. זה קבע בביקורו שהצמחים ניזוקו כתוצאה מחומר ריסוס מסוג קוטל עשבים.

עו"ד גיורא מאור
עו"ד גיורא מאור

כן העלתה הבדיקה שבשטח הסמוך נעשה ריסוס יזום להשמדת עשביה. ממצאי הבדיקה העלו שהפגיעה בחלקותיו של התובע נגרמה כתוצאה מרחף של חומרי ריסוס שנעשה בחלקה הסמוכה.
המחלוקת בתיק נסבה על שאלת החבות וחלוקת האחריות בין בעלי הדין, כאשר התובע ביקש להטיל אחריות על הנתבעים, הקיבוץ ביקש להטיל את האחריות במלואה על התובע ועל קבלן הריסוס ואילו קבלן הריסוס ביקש להטיל את האחריות על התובע והקיבוץ.
עו"ד גיורא מאור: "מעבר להוכחת הנזק אותה יש להוכיח בכל תביעת נזיקין, בתביעה זו נדרשנו להוכיח את הגורם לנזק, את מקור הנזק ולהוכיח שזה נגרם כתוצאה מרחף ריסוס, זאת הוכחנו בין היתר באמצעות חוות דעת של מומחה שבחן את צורת ואופי הפגיעה שהלכה ופחתה ככול שמתרחקים מגבול החלקות (גרדיאנט הולך ופוחת).
כמו כן הוכחנו באמצעות בדיקות מעבדה שעקבות חומרי הריסוס הספציפיים שרוססו בחלקה הסמוכה נמצאו גם על האדמה והעלים בחלקתו של התובע".

יצוין שלאחר שבית המשפט קיבל את טענות התובע נדרש הוא לחלק את האחריות בין בעל הקרקע לבעל המקצוע שריסס. לאחר שנבחנו טענות הצדדים קבע בית המשפט שבעל השטח בו בוצע הריסוס ישא באחריות בשיעור של 70% ואילו למרסס יוחסה אחריות בשיעור של 30% מסך הנזק.
עו"ד מאור: "המסר שהעביר בית המשפט בפסיקתו חד וברור. בעל שטח לא יוכל לחמוק מאחריות גם אם הוא עצמו לא ריסס ואת הריסוס ביצע בעל מקצוע מטעמו. על חקלאי המזמין לחלקתו רסס לשהות בשטח בעת הריסוס, לפקח, לבדוק את שילוב חומרי הריסוס, את כיווני הרוחות אחרת עלול הוא להימצא אחראי לנזקי רחף ריסוס לחלקות סמוכות". 

אולי יעניין אותך גם:

בא כוחנו: דמי הבראה

|

מתי פרסום מהווה לשון הרע?

|