מקימים עסק או חברה? קבלו כמה עצות בסיסיות לפני ההקמה מעו"ד פארי

"חוק ומשפט" / מדור משפטי מאת עו"ד אוהד פארי – והפעם, כמה עצות לקראת הקמת עסק או חברה

במהלך השנה מתקבלות במשרדנו פניות רבות של ואנשים המעוניינים לפתוח עסק עצמאי ומבקשים ייעוץ ומה צריך לעשות .
בהקמה של עסק עצמאי ו/או חברה יש לתת את הדעת על שאלות מהותיות רבות כגון: כיצד להתאגד, מהם היתרונות והחסרונות של כל צורת התאגדות וכיצד יש להסדיר את הזכויות והחובות כלפי התאגיד.

במדינת ישראל קיימות 3 דרכי התאגדות:

  1. שותפות או שותפות מוגבלת.
  2. חברה פרטית או חברה ציבורית.
  3. חברת חוץ.

מן הידועות היא כי לתאגיד אישיות משפטית מלאכותית ועצמאית הנושאת בזכויות ובחובות עצמאיות מיום הקמת התאגיד ועד ליום סגירתו.

• היתרונות בהקמת חברה בערבון מוגבל.

נעסוק להלן בדרכי איזון הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה בערבון מוגבל, וביתרונות של חברה בע"מ.
כל אדם יכול להקים חברה, ובלבד כי מטרתה אינה לא מוסרית, לא חוקית או נוגדת את תקנת הציבור.
חברה משמשת כאישיות משפטית נפרדת לכל חובה, זכות או פעולה הקשורות לאופייה וטבעה. לחברה יש קיום משפטי נפרד מבעלי מניותיה ואף מאלו הפועלים בשמה, וקיומה מתחיל ביום התאגדותה המצוין בתעודת ההתאגדות.
חברה בערבון מוגבל מגנה על בעלי מניותיה, מאחר שכידוע, הכלל הוא כי בעלי המניות אינם חייבים באופן אישי בחובותיה, למעט במקרים חריגים בהם יוכח כי פעלו בחוסר תום לב.


• קביעת תקנון חברה ספציפי

תקנון החברה הוא מסמך היסוד החשוב ביותר של החברה. התקנון קובע במפורש את מהות החברה ומהווה את הבסיס של החברה.
מטרת התקנון הינה להסדיר את מערכות היחסים בין בעלי המניות, בינם לבין עצמם, ובינם לבין החברה. פועל יוצא מכך הוא כי התקנון הוא חוזה לכל דבר בין בעלי המניות, בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה.
כמו כן, ניתן לקבוע בתקנון הוראות ספציפיות באשר למהות פעולות החברה, דרישה לרוב מסוים לצורך אישור סוג החלטות מסוים, פעולות אשר יהיו אסורות על החברה, סוגי המניות, חלוקת דיבידנדים וכדומה.
אנשים רבים נוטים להפחית מחשיבותו של התקנון ופותחים חברה המאמצת את התקנון "המצוי" והסטנדרטי המצוי בחוק החברות, מבלי שהם מסדירים את זכויותיהם וחובותיהם כלפי החברה, כפי שסיכמו עם השותפים מבעוד מועד.
שימוש בתקנון המצוי הוא מקור לבעיות רבות בעתיד, כאשר השותפים לא מסכימים על החלטה כזו או אחרת, דרכי ניהול החברה, השקעת זמן בפיקוח על החברה ואף כאשר מתעוררים כשלים בחברה ואופן פירוקה.
המלצתי היא לא להסתפק בתקנון המצוי ולערוך תקנון ספציפי, בהתאם לצורכי החברה, בהתאם לאופי החברה ובהתאם למוסכמות בין הצדדים.

• עריכת הסכם מייסדים מבעוד מועד

הסכם המייסדים מהווה, נוסף על התקנון, חלק ממסמכי היסוד של החברה ואף משלים את התקנון ומטרתו להסדיר את הזכויות והחובות של החברים אשר ייסדו את החברה בהסכם ביניהם.
מטרת ההסכם הינה להשלים את התקנון, היות והתקנון הינו מסמך המוגש לרשם החברות ומשכך, במהותו, עליו לכלול את הפרטים הנוגעים בעיקר לחברה. הסכם המייסדים הוא הסכם הנוגע לבעלי המניות ולהסדרים ביניהם בלבד והוא עתיד לכלול בין היתר זכות סירוב ראשונה, מנגנון "דילול" בעלי המניות, אופן מינוי דירקטורים, חלוקת התפקידים בין החברים ועוד.
לסיכומם של דברים ייאמר כי פתיחת עסק הינו מהלך המצריך מחשבה ומתן ייעוץ משפטי וחשבונאי מקדים כמו גם בחירה בסוג ההתאגדות הנכון ביותר שכן כאמור קיימים מספר סוגי תאגידים, ולכל תאגיד יתרונות וחסרונות.

האמור במדור זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי הניתן ע"י עורך דין.
המחבר מחזיק בתואר L.L.B במשפטים, עו"ד החבר בלשכת עורכי הדין בישראל ובעלים של משרד עורכי דין בעיר עפולה.
מען לפניות: ת.ד 2310 עפולה או באמצעות מייל [email protected]