מה אתם יודעים על מזונות ילדים?

עו"ד שרון גליק מרחיבה על חוק תשלום מזונות ילדים

נושא המזונות אינו דבר פשוט, תלוי בכמה גורמים ואין להקל ראש בו. על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר עבורכם עליכם לקבל ייעוץ משפטי באשר לסיכונים/סיכויים וכן מידע אודות כתובה, מזונות, חלוקת רכוש וכיוצ"ב. תשלום מזונות הינו עד גיל 18 של כל ילד. והחל מגיל 18 ועד סיום שירות צבאי/לאומי, מזונות ילדים יופחתו לשליש מהסכום שנקבע. תביעת מזונות ילדים קטינים מוגשת באמצעות אמם הביולוגית של הקטינים, בהיותה האפוטרופוסית הטבעית של הילדים ו/או ההורה שיש לו משמורת ילדים, מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

• צרכים הכרחיים

המדובר בצרכים המינימאליים והחיוניים לקיום בסיסי של ילדים, והם משולמים אך ורק מידי האב. בנוסף, האב מחויב לעתים לשאת ולשלם דמי טיפול בילדים קטנים, בין שהאם מטפלת בהם בעצמה ובין אם בפועל מישהו אחר מטפל בהם מטעמה ו/או עבורה.

• דין צדקה

צרכים הנוספים של ילדים קטינים, המשולמים על ידי שני ההורים. כל מה שהינו מעבר לצרכים "הכרחיים" מהווה צרכים מ"דין צדקה". מאחר ואין מדובר בצרכים "הכרחיים", שני ההורים מחויבים לשאת בהם, באופן יחסי, לפי יכולתם הכלכלית לעשות כן, בכפוף ובהתאם לרמת החיים של המשפחה בעבר. בתי המשפט לענייני משפחה נוהגים כיום לחשב את דמי המזונות, לעניין חלוקת הנטל בין ההורים לגבי צרכים מ"דיני צדקה" באופן שוויוני, אגב השוואה בין ההכנסות של האב, כולל החלק אותו הוא אמור לשלם בגין מזונות "הכרחיים", אל מול ההכנסותיה של האם.• מדור

תנאי מגורים נחשבים לחלק בלתי נפרד מצרכים "הכרחיים" ילדים, ולפיכך האב מחויב, באופן אבסולוטי, לשאת בהם עבור ילדים עד גיל 15. חלקו של האב בתשלום דמי מדור נקבע לפי מספר הילדים.

• האב

חובתו של האב לזון את ילדיו הקטינים הינה אבסולוטית, אשר אינה תלויה בדבר. ויובהר גם אם האב הפך לחסר אמצעים ואין ביכולתו לכלכל ולקיים את עצמו, חובתו כלפי ילדיו קודמת והוא עדיין מחויב לכלכלם ולשלם עבורם דמי מזונות לפי "צרכיהם".

• האם

חיוביה של האם במזונות ילדים הם קלים יותר. באם אינה מחויבת לשאת במזונות בגין "צרכים הכרחיים" של ילדים, אלא רק בגין הצרכים הנוספים, הקרויים מזונות ילדים מ"דין צדקה", בכפוף לכך שראשית הינה מסוגלת לכלכל את עצמה. גובה דמי מזונות ילדים נקבע לפי שני סוגים של "צרכים" עבור הילדים, כפי שנסביר בחלק זה להלן.• ואם המשמורת משותפת?

מאחר ומשמורת משותפת דורשת מעורבות גדולה יותר מצדו של האב, בתי המשפט בישראל נוהגים לבצע הפחתת מזונות בממוצע של כ-25% במקרים של משמורת משותפת. זולת בדמי מדור.

• ניתן לשינוי

רובכם מכירים את המושגים: הפחתת מזונות, או הגדלת מזונות. אכן ניתן להגיש תביעה לשינוי דמי מזונות, ברם יש להוכיח שינוי מהותי בנסיבות אשר יצדיק בדיקה חוזרת.
צוות משרדנו, אשר עוסק רבות בתחום המשפחה ואף בעל הכשרות מקצועיות מיוחדות לתחום המשפחה, יאפשר לכם לקבל את המידע בצורה טובה ומקיפה ובהתאם תכנון ההחלטות בצורה אופטימלית.

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.