מהי בעצם כתובה, ומה היא מקנה לאישה?

מהי כתובה, ומהי מטרת התחייבות הכתובה. על כף מרחיבה עו"ד שרון גליק בטור אישי את המשמעות המשפטית של הכתובה

כתובה הינה שטר חוב עליו חותם הבעל ומוסר לאשה ביום הנישואים. מטרת התחייבות הכתובה להגן על זכויותיה של האשה על מנת שהבעל לא יוכל לגרש אותה בקלות דעת. הנחת המוצא היא שהבעל יחשוב פעמיים לפני שיגרש את אשתו אם יזכור שעליו לשלם לה סכום כסף נכבד שעליו חתם בנוכחות עדים.

• הסכם בכתב

מבחינת ההלכה הכתובה היא הסכם יחסי ממון בין בני זוג, ולא רק מבחינת ההלכה. חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם בכתב.
הכתובה היא מסמך שמעיד על התחייבות שאותה הבעל נוטל על עצמו כלפי האישה עם מעמד הנישואין, ועל כך שהיא יכולה לבוא בדרישות בעת הגירושין.

• סכום הכתובה

הסכום נקבע ע"י הבעל ואהבתו נמדדת לכאורה על פי גובה הסכום שיצהיר. הכתובה אינו מסמך סמלי בלבד, זהו מסמך חוזי בעל נפקוּת משפטית רחבה בהלכה, לרבות תוצאות משפטיות ביחסי הממון בין בני הזוג.


אשה אינה רשאית לתבוע את סכום הכתובה אם היא בגדה בעלה, או אם היא בעצמה סובלת ממחלה שהוא לא ידע עליה בעת הנישואין, וגם במקרה שהיא המאיסה עצמה על בעלה בהתנהגותה, והוא הצליח להוכיח בבית הדין כי לא נותר לו אלא לגרשה.• מה בכתובה?

שטר הכתובה כולל את ההתחייבויות שהבעל מקבל על עצמו כלפי האשה, עם הנישואים. הבעל והאשה או נציגים מטעמם (ובדרך כלל אביו של הבעל ואבי הכלה), קוראים את הכתובה ובעצם מסכמים את התנאים לנישואים. לכן טענות של האשה או של הבעל, לעת פירוד, כי לא הבינו את הכתוב או לא קראו את הכתובה, אינן תקפות.
מלבד התחייבות כללית לזון את האשה מציינים בכתובה שלושה סכומים: עיקר כתובה כולל תוספת כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה, שאותם זכאית האשה לקבל מהבעל לעת גירושים או מיורשיו לעת פטירתו.

• ללא ביטול

לא ניתן לבטל כתובה. כתובה הינה במעמד של חוזה אשר לא ניתן לבטלו לאחר טקס הנישואין.

• זכאות

המקרה הברור ביותר בו האשה זכאית לכתובתה הוא כשהבעל מבקש להתגרש ממנה, אך אין לו עילת גירושים מוכחת על פי ההלכה. אבל גם במקרים בהם האשה היא זו שתובעת גירושים קיימת אפשרות שתהיה זכאית לכתובתה, למשל במקרים בהם לבעל קיים מום מלפני הנישואים שהיא לא ידעה על קיומו, במקרים שהגבר סובל מאימפוטנציה, או במקרה בו הבעל עקר ולאחר עשר שנות נישואים לא הצליחו להקים משפחה כתוצאה מעקרותו. גם במקרים בהם הגבר עזב את הבית ומסרב לקיים יחסים עם אשתו הוא יחוייב בכתובה. גם במקרה בו האישה עזבה את הבית ללא עילה מהימנה, ניתן להפסיד את התשלום (ואף את תשלום המזונות במקרים מסוימים). במקרים בהם אישה אינה חפצה לקיים יחסי אישות המביא אותה לידי הכרזה כמורדת על פי ההלכה, תישלל הזכות לתשלום הכתובה.

• לסיכום

אשה אינה רשאית לתבוע את סכום הכתובה אם היא בגדה בעלה, או אם היא בעצמה סובלת ממחלה שהוא לא ידע עליה בעת הנישואין, וגם במקרה שהיא המאיסה עצמה על בעלה בהתנהגותה, והוא הצליח להוכיח בבית הדין כי לא נותר לו אלא לגרשה.
בכל מקרה הכתובה נחשבת למסמך משפטי מחייב, שנועד להגן על האשה, לכן חשוב לדעת כי רישום פזיז של סכומים גבוהים, עלול להתנקם בעתיד בגברים, ואף על הנשים לזכור כי התנהגות פזיזה במהלך חיי הנישואין או בזמן הליכי הגירושין עשויה לגרום להפסיד את סכום הכתובה.