מגדל העמק: חמש תכניות להתחדשות עירונית מקודמות בעיר

התכניות כוללות דיור ומסחר במקביל למימוש הסכם גג לבניית 6000 יחידות דיור

בתקופה האחרונה הפעילות סביב תחום ההתחדשות העירונית גוברת במגדל העמק ובכלל זאת, תכניות בנין עיר להתחדשות עירונית הנמצאות בשלבי קידום שונים יחד עם התעניינות מרובה של תושבים ויזמים.
בימים אלו ישנן חמש תכניות להתחדשות עירונית שעיריית מגדל העמק יוזמת ומקדמת בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית, משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל.
"תכנית מתחם העצמאות": התכנית כוללת 63 דירות במצב נכנס ובמצב יוצא 226 יח"ד + 600 מ"ר מסחר. התכנית נידונה בוועדה המחוזית והוחלט לפרסם אותה להפקדה ובימים אלו משלימים את התנאים האחרונים לפני ההפקדה.
"תכנית מרכז עיר" תכנית הכוללת 320 דונם במרכז העיר ומטרתה, באמצעות פרויקטים של פינוי בינוי ותוספת זכויות בניה, לסייע בקידום מרכז העיר כמרכז תוסס ופעיל הכולל בנייני מסחר, משרדים חדשים, בתי קפה ומסעדות. התכנית נדונה ב-1.8.22 בשולחן עגול עם משרדי הממשלה השונים וצפויה להיות מוגשת לוועדה המקומית עד סוף שנת 2022. כחלק מהכנת התכנית מתקיים תהליך של שיתוף ציבור ובימים אלו מתכננים כנס דיירים אשר יציג את טיוטת התכנית לדיירי המתחם לפני דיון בוועדה המקומית. במתחם יש כ-420 יח"ד קיימות ומתוכננים בו סך הכל כ 2,000 יח"ד וכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר.
תכנית "מתחם שלום עליכם": במתחם יש 64 דירות קיימות ומתוכננות סך הכל כ-200 יח"ד ומסחר לאורך הרחוב. המתחם מצוי בשלבים מתקדמים לקראת מימון מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
תכנית "מתחם הראשונים" כולל 84 יח"ד קיימות והוגש במסגרת "קול קורא" להתחדשות עירונית בפריפריה וכעת נמצא בבחינה של הרשות להתחדשות עירונית. מדובר בקול קורא חדשני בו הרשות להתחדשות עירונית תקצה משאבים לפרויקט לפינוי בינוי בערים בפריפריה, על מנת לאפשר להגיע לכלכליות הנדרשת לצורך יישום הפרויקט. במתחם זה מתוכנן כנס דיירים להצגת מתווה הקול הקורא במהלך חודש אוגוסט.
מתחם רחובות "קדש – סטרומה": מתחם בכולל 45 יח"ד קיימות והוא נמצא בשלבים ראשונים לקראת קבלת מימון מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
כלל התכניות הללו הינן במקביל לעבודת העירייה להגשת בקשה למנהלת להתחדשות עירונית שתרכז את כלל הפעילות המרובה הקיימת במגדל העמק ותפעל ליזום עוד תכניות.
כידוע פנה ראש העיר אלי ברדה לראש הממשלה ולשרי האוצר, הפנים, השיכון והבינוי ומשרד הביטחון לתת עדיפות למגדל העמק במסגרת תכנית "מיגון הצפון" שמשרד הביטחון הכין ובמסגרתו נמצא כי 350 בניינים שנבנו בשנות הששים והשבעים אינם עומדים התקני המיגון ורעידת אדמה וזו הזדמנות וסיבה לתעדף את העיר בתוכנית התחדשות עירונית כוללת בעיר.