מבקרת עיריית עפולה: ירידה חדה של כ-40% בסך תלונות התושבים לעירייה

מבקרת עיריית עפולה רו"ח עינב פרץ הממונה גם על תלונות הציבור הגישה את הדוח לשנת 2019. הבשורה: ירידה חדה בסך תלונות הציבור המלמדת על טיפול מיטבי של יחידות העירייה בפניות הציבור בטרם אלה הופכות לתלונות. צילום: דוברות עיריית עפולה

דוח תלונות הציבור לשנת 2019 הוגש בישיבת מועצת העיר האחרונה שהתקיימה ביום חמישי האחרון. הדוח כולל נתונים סטטיסטיים באשר להתפלגות התלונות לפי מחלקות וטופלו על ידי מבקרת העירייה רו"ח עינב פרץ הממונה גם על הטיפול בתלונות הציבור.
סך התלונות אל היחידה לתלונות ציבור בשנת 2019 עומדי על 60 תלונות המהווים ירידה של כ-39% מסך התלונות שהגיעו ליחידה ביחס לאלה שבשנת 2018.
סך התלונות העומד על 60 מתחלק ל-53 תלונות שהגיעו מהתושבים, שבע תלונות של חברי מועצה, בדיוק כמו שנת 2018, ואפס תלונות ממבקר המדינה, בניגוד לחמש תלונות שהתקבלו ממשרדי מבקר המדינה בשנת 2018.
את הירידה החדה בסך התלונות הנ"ל הסבירה המבקרת כך: "ירידה זו יכולה להעיד על מתן מענה הולם לפניות תושבים במחלקות העירייה השונות, כך שהתושבים לא מוצאים מקום להמשיך בתלונתם לממונה, מגמה חיובית זאת ראויה לציון".כאשר פורטים את התלונות לפי מחלקות שונות אפשר לראות ירידה בכמות התלונות ברוב האגפים ומחלקות ובהם גביה, משפטית, הנדסה שפ"ע, חנייה ופיקוח, מכרזים חינוך, ועלייה מזערית בנושאים כלליים, מוקד וטרינר עירוני, שימוש עובדי עירייה ברשתות חברתיות וכוח אדם.
יש לציין כי מתוך 60 תלונות שהתקבלו ונבדקו נמצא כי 41 מוצדקות.
מבקרת העירייה מסכמת את הדוח וכותבת: "דפוסי העברת התלונות לטיפול הממונה על תלונות הציבור מעיד כי מחד קיים קיטון בסך התלונות של הציבור כלפי העירייה ומחלקותיה בד בבד עם הגדלת האמון במערכת העירונית המקבלת ביטוי בהגשת התלונות ישירות אל העירייה והימנעות מפנייה לגורמים חיצוניים על מנת לקבל מהם סעד. משום כך מוטלת עלינו החובה עלינו להמשיך ולטפח את השירות לתושב ובכך להגדיל את מידת האמון שלו במערכת העירונית".

 

"אני לא יודעת מה להגיד לבן שלי, לאיזה ביה"ס הוא הולך?"

|

אבי אלקבץ נפגש עם מפקד  תחנת המשטרה הנכנס בעפולה

|

בטרם עת: בעמק יזרעאל נפרדים מרפאל אגיאון

|