לקראת הכרעה באלון תבור: אגירת חשמל בסוללות או תחנת כוח

באזור התעשייה 'אלון תבור' מתוכננת הוספת מתקנים חדשים לייצור חשמל. הוועדה המחוזית לתכנון ובניה קיבלה את עמדת המועצה, ומבקשת להחליפם במתקנים 'ירוקים' לאגירת חשמל בסוללות. המועצה האזורית עמק יזרעאל דורשת חלופה נקיה שתמנע פגיעה בבריאות תושבי האזור. צילום: אלון לויטה

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, המליצה לוועדה הארצית לבחון אפשרות לבטל הקמת מתקנים חדשים ליצור חשמל באזור התעשייה 'אלון תבור' שליד עפולה, ולהקים במקומם מתקן אגירה בסוללות.
במהלך דיון שהתקיים בנושא בשבוע שעבר, דרשה המועצה לעצור את התכנית. בבסיס ההתנגדות עומדת הטענה שהסקירה הסביבתית על מצב איכות האוויר, שהוצגה לוועדה, שגויה. בנוסף, הוצגה דרישה לאמץ את המלצות משרד האנרגיה בהסתמך על עמדת משרד הבריאות והגנת הסביבה, לפיהן יש להעדיף ייצור אנרגיה ירוקה, על שימוש בדלקים פוסיליים. מנגד, ברשות החשמל, במשרד האנרגיה ובחברת החשמל, לא אימצו את עמדה זו ואף דורשים לאשר את התוכניות בהקדם.
היזמים, בעלי תחנת אלון תבור, הבהירו כי אין להם התנגדות מהותית להסבת התחנה לסוללות וזאת, בהינתן תמיכה רגולטורית מצד הממשלה.
בסיום הדיון, הוועדה המחוזית החליטה להמליץ למועצה הארצית לבחון את האפשרות לבטל את התחנות הפיקריות ולקדם בתכנית זו אגירת אנרגיה, במקום להוסיף יחידות ייצור במחזור פתוח.

• מוא"ז עמק יזרעאל: "מתבצעת עבודה אינטנסיבית..על מנת לצמצם מוקדי זיהום פוטנציאלים"

בהודעה שיצאה מטעם מוא"ז עמק יזרעאל נמסר כי "מוא"ז עמק יזרעאל השקיעה וממשיכה להשקיע משאבים רבים בנושא מניעת הזיהום הסביבתי בכל שטחיה, מתוך דאגה לבריאות התושבים. במסגרת זו, בוצעה עבודה מקיפה למיפוי איכות האוויר במזרח העמק; נקלט רכז תעשייה בעל היכרות עמוקה עם התעשייה ועם גורמי סיכון לזיהום סביבתי, שמפקח מקרוב אחר פעולת המפעלים, נערכות ביקורות ומתבצעים דיגומים באופן שוטף. בנוסף, מתבצעת עבודה אינטנסיבית מול ממשרדי הממשלה וגופים רגולטורים אחרים. כל זאת, על מנת לצמצם מוקדי זיהום פוטנציאלים ולמנוע הקמתם של חדשים, בכלל זה, הרחבת תחנת הכוח באלון תבור, ומעל לכול עומד איום הקמת שדה התעופה בעמק, שעלול ליצור זיהום גדול בעשרות מונים מכל הגורמים שצוינו, גם יחד".