סוף מעשה במחשבה מעמיקה! האם ניתן לשנות הסכם גירושין לאחר תוקף של פסק דין? 

הטור של עו"ד הדס קרמניצר : מה קורה במצב בו ההסכם אושר בבית המשפט ואחד הצדדים מבקש לשנותו לתקנו או בכלל לבטלו?

כמעט כל אדם שחתם על הסכם גירושין ימצא עצמו מתלבט האם פעל נכון. האם ההסכם ממצה את מלוא זכויותיו והאם הוויתורים שעשה במסגרת ההסכם לא יהיו  בעכריו ביום מן הימים.
יש הנוטים להתחרט מיד לאחר שחתמו, ויש כאלו שיביעו חרטה כעבור שנתיים ואף כעבור זמן רב יותר. כל עוד ההסכם לא אושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין וקיבל תוקף של פסק דין, אין לו תוקף משפטי מחייב. אך עם זאת , לאחר אישורו הוא הופך להיות בעל מעמד כפול, הן של הסכם והן של פסק דין, וזאת לאחר שבית המשפט או בית הדין הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם וכן וידא שבני הזוג עשו אותו מרצונם החופשי, ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו. דרישות אלה נועדו להבטיח כי בני הזוג חותמים על ההסכם ומתוך הבנה מלאה.

• במקרה ואחד הצדדים מבקש לשנות או לבטל

השאלה היא מה קורה במצב בו ההסכם אושר בבית המשפט ואחד הצדדים מבקש לשנותו לתקנו או בכלל לבטלו? ובכן, התשובה לכך מורכבת.
כאשר בני זוג מצויים בפני משבר גירושין או פרידה ולפתחם, ילדים קטנים, יש צורך להעמיק בטיבו של ההסכם ובסעיפיו. במקרה כזה מלבד הצורך להסדיר את העניין הרכושי עולה צורך מיידי להסדיר את שאלת המזונות, המדור המשמורת וזמני השהות.
פעמים רבות הצדדים יפרידו מגורים הרבה לפני שנחתם הסכם או שהוסדר עניין המזונות, והאישה שהייתה רגילה לתמיכת הבעל ולהכנסה נוספת שנותבה לטובת התא המשפחתי, מוצאת עצמה בפני שוקת שבורה. בחלק מהמקרים נאלצת האישה לפנות באופן מידי לבית המשפט על מנת לקבל סעדיו. במצב רגיש  זה בו הפרידה טרייה ומטלטלת את התא המשפחתי  ישנה נטייה טבעית לפעול מתוך לחץ.
הקושי לנהל את המשבר הזוגי ובמקביל לדאוג לרווחת המשפחה כאשר נתונים ללחץ כלכלי, נפשי, ועומס רגשי כבד, עלולים להביא לקבלת החלטות פזיזות ולא מושכלות בשם השקט הנפשי המיוחל.
מה קורה במצב בו הסכם הגירושין שנחתם אינו לשביעות רצוננו? אם הילדים גדלו וההסכם לוקה בחסר ואינו תואם את המצב המשפחתי? אם הילדים בגרו ומעדיפים ללון רק בבית אחד? אם לא נכללו בהסכם נתונים חשובים כמו השתתפות  בשיעורי עזר, לימוד נהיגה, מסע לפולין או הסדרת המזונות אם הילד בחר לעשות שנת שירות ולא להתגייס לצבא? ומה אם אתם בזוגיות פרק ב' ומעוניינים להעתיק את מקום המגורים?
אין ספק כי שאלות  אלה צריכים להילקח בחשבון טרם החתימה על ההסכם ולא לאחריו, כאשר בהסכם יפורטו כל צרכי המשפחה בראיה צופה פני העתיד. את ההסכם מומלץ לערוך יחד עם איש מקצוע הבקיא בתחום שאם לא כן הדרך לבית המשפט, ממנה הרבה זוגות יבקשו להימנע  תהיה בלתי נמנעת.

• אם כך, האם ניתן לפנות לבית המשפט ולשנות את ההסכם?

ישנם שני תחומים בדיני המשפחה אשר לעולם אינם סופיים, וגם אם נקבעו בהסכם הגירושין ניתן לשנותם ואלו הם: מזונות ועניין המשמורת. כך למשל ניתן להפחית או להגדיל מזונות קטינים עליהם הוסכם בהסכם גירושין, וכן ניתן לעתור לשינוי המשמורת וזמני שהות בילדים קטינים אלא שאז יש להוכיח שחל "שינוי נסיבות מהותי" בחיי הצדדים לאחר החתימה על ההסכם אשר יצדיק השינוי המבוקש.
יחד עם האמור, בדיני המשפחה לא מוכרת עילה בדין המאפשרת  שינוי תניה ממונית בהסכם גירושין עקב שינוי נסיבות לאחר הגירושין. הסדרי הרכוש המפורטים בהסכם הגירושין  אמורים להסדיר באופן סופי את ענייני הרכוש ועקרון הסופיות שולט בהם כמו גם עקרון ההסמכות של כל אחד מהצדדים ביחס לרכוש או לזכויות שנותרו אצלו ושכנגדן ויתר על חלק מזכויות אחרות. ככל ויחפצו בני הזוג לטעון לביטול ההסכם יוכלו לעשות כן ע"פ כללי הביטול מדיני החוזים  (עושק, מרמה ,טעות, הטעיה וכיו') כאשר אז המשוכה שיש לעבור תהיה גבוהה והאתגר יהיה כפול.
כעו"ד המתמודדת לא מעט עם בקשות לפתיחת הסכמים אמליץ בחום לא למהר ולחתום מתוך לחץ ולא לעשות ויתורים פזיזים לטובת "שקט נפשי". דווקא בהסכם המבטיח את עתידכם ועתיד ילדכם יש לפעול באחריות ולאחר מחשבה מעמיקה.