כבוד: אולפנת צביה בעפולה ואורט רוגוזין ממגדל העמק- בתי ספר מצטיינים

משרד החינוך פרסם את רשימת בתי הספר המצטיינים בתחום הערכי, החברתי והלימודי. עוד ברשימה: אורט אמירים ופסגות בבית שאן, ויגאל אלון בנוף הגליל. לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,119 שקלים לכ-8,318 שקלים. המחשה: ארכיון

משרד החינוך פרסם בשבוע שעבר את רשימת 302 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בשנת הלימודים תש"פ בתחום הערכי, החברתי והלימודי.
ברשימה היוקרתית גם בתי ספר מהאזור וביניהם: אולפנת צביה מעפולה, אורט רוגוזין ממגדל העמק, אורט אמירים ופסגות בבית שאן, ויגאל אלון בנוף הגליל.
בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה לשנים קודמות.
לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,119 ₪ לכ-8,318 ₪, זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".


 
  


בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 755 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 302 חטיבות זכו בתגמול. 48% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 32% ממלכתי-דתי, 7% מהחינוך הערבי, 3.5% מהחינוך החרדי, 2.3% מהחינוך הדרוזי, ו-2.3% מהחינוך הבדואי.
להלן פירוט המדדים וגמול הכספי:
בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים:

 • שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.
 • חישוב המדדים הערכיים-חברתיים נערך בהשוואה לקבוצת השווים, ובתוך כל מגזר בנפרד.

   
    


בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:

 • ההישגים לאור הישגי המיצ"ב בכיתות החט"ב, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

חלוקת הגמול בין בתי הספר:

 • רמה 1 (75 חטיבות עליונות) –8,318.22  ₪
 • רמה 2 (76 חטיבות עליונות) –6,238.66  ₪
 • רמה 3 (75חטיבות עליונות) – 4,159.11 ₪
 • רמת 4 (76 חטיבות עליונות) – 3,119.33 ₪

שר החינוך, יואב גלנט: "מדינת ישראל התברכה במנהלים ובמורים מצוינים הפועלים במסירות ובהתמדה למען חינוכם של תלמידי ישראל. אני מברך את צוותי החינוך הזוכים על ההישגים שרשמו בתחומים השונים, הצלחתם של המורות והמורים תחת הנהגתם של מנהלי בתי הספר היא המפתח להישגיהם של התלמידים. הערכתי הרבה לבתי הספר הזוכים, אני מאמין ומקוה כי בשנה הבאה נראה בתי ספר נוספים שיצטרפו אליהם. תודתי לארגון המורים ולעומד בראשו על השותפות המלאה למען הצלחתם של תלמידי ישראל".