עמק יזרעאל: הוקמה יחידת אכיפה מועצתית

בין נושאי הטיפול של יחידת האכיפה: טיפול בשילוט ללא היתר, כלבים משוטטים, גרוטאות ורכבים נטושים, אשפה שהושלכה לא במקום ופסולת בשטחים ציבוריים

 

בעקבות פניות מיישובי המועצה ובקשה להגברת אכיפה בנושאי סביבה, מפגעים, כלבים משוטטים ונושאים נוספים הוקמה במועצה יחידת אכיפה. בראש היחידה עומד נעם גיגי, תושב היישוב הקהילתי אחוזת ברק ופועלים בה שני סיירים בנוסף לשני סיירי איכות סביבה הפועלים בשטח.

אייל בצר ראש המועצה, אמר השבוע: "מטרת היחידה היא לשפר את איכות החיים של תושבי העמק, למנוע מפגעים מכל סוג ולהוות כתובת לכל פניית תושב או יישוב". הפנייה ליחידת האכיפה מתבצעת דרך מוקד המועצה הפעיל 24/7.
בין נושאי הטיפול של יחידת האכיפה: טיפול בשילוט ללא היתר, כלבים משוטטים, גרוטאות ורכבים נטושים, אשפה שהושלכה לא במקום, פסולת בשטחים ציבוריים, השלכת גרוטאות ועוד.

תמונת נמחשה  - תיעוד השלכת פסולת בשטחים פתוחים בצפון
תמונת נמחשה – תיעוד השלכת פסולת בשטחים פתוחים

בשבועות האחרונים, בין יתר המשימות, עסקו פקחי היחידה לאחרונה גם בחילוץ בעלי חיים שנפלו לבורות ביוב. היחידה פועלת בכל יישובי המועצה וזמינה לקריאת התושבים על ידי פנייה למוקד המועצה.