חם, אש: שריפות בגלבוע ובמגידו

צוותים של לוחמי אש פועלים לכבות את השריפות ונעזרים במטוסי כיבוי

לפני זמן קצר נתקבלה הודעה במרכז שליטה צפון של תחנת הכיבוי המרחבית בעפולה על שריפה ביער מזרחית לעין השופט. למקום הוזנקו חמישה צוותי כיבוי. הצוותים פועלים בסיוע יחידות מתנדבים וצוות קק"ל וארבעה מטוסי כיבוי מטייסת הכיבוי על שם אלעד ריבן ז"ל. כמו כן ארבעה צוותים פועלים בשריפת קוצים במלכישוע שבגלבוע. הצוותים גם זיהו מוקד ביער הזורע והתחילו בפעולות כיבוי. מהמועצה האזורית מגידו עדכנו על שריפות במספר מוקדים: כשמוקד מעיין שולמית בשליטה. מוקד שני סמוך לנחל גחר בטיפול טייסת כיבוי הוסיפו במגידו.