חופש ושכר בחג שבועות

לקראת חג שבועות החל השנה ביום ראשון ה- 9/6/19, נזכיר כי ימי החג לעובד יהודי הינם: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות. עובד העובד במשכורת חודשית, יקבל את משכורתו הרגילה, גם ביום החג, וזאת למרות שלא עבד ביום החג. למעשה, המשכורת הרגילה תבטא תשלום גם בגין יום החג. עובד בשכר יומי או שעתי, שאינו עובד מדי יום, ויום החג נופל ביום הפנוי שלו, אינו זכאי לתשלום בגין יום החג, שכן התשלום עבור יום חג מהווה "תחליף שכר" ותכליתו למנוע פגיעה בשכר ולא להגדילו.

עובד בשכר יומי או שעתי, שהיה אמור לעבוד באותו היום בו חל החג, יהיה זכאי לתשלום של "דמי חג", בתנאי שהוא עבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים לפני החג, ובתנאי שלא נעדר מן העבודה יום לפני החג ויום אחריו, אלא אם ההיעדרות מן העבודה הייתה מוסכמת ומקובלת על המעסיק (למשל היעדרות בשבת שלפני החג היא ברוב מקומות העבודה מוסכמת ומקובלת על המעסיק).

בכל מקרה, יש לבדוק אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג המיטיבים עם העובדים מעבר להוראות הדין הכללי במשק כפי שתוארו לעיל, שכן במידה וישנן הוראות המיטיבות עם העובדים יש לנהוג לפיהן.

*אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.