חובה להעניק שי לחג פסח?

שכיר! האם השי שמוענק לך בפסח הוא מכורח החוק או או מכוח נוהג או הסכם קיבוצי. על כך, מרחיב עו"ד אורי דדו בטור אישי

בחג הפסח, מעסיקים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לחג. מעסיק אינו חייב מכוח חוק במתן שי לחג לעובדיו, אלא זכות זו קיימת לרוב מכוח נוהג במקום העבודה, או מכוח הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפי החל במקום העבודה.
למעסיק שמור שיקול הדעת להחליט מה יהיה השי שייתן לעובדיו, זאת במגבלה שנקבעה בפסיקת בית הדין לעבודה לפיה מדובר יהיה בשי שווה לכל העובדים, בין אם מדובר בעובדים זוטרים או בכירים.
מדובר בזכות כללית ואחידה במקום העבודה, לכל העובדים ללא הבדלים. פעמים רבות עולה השאלה האם יש לחייב את העובד בתשלום מס הכנסה בגין שי לחג שקיבל ממעסיקו, לעיתים מדובר בשוברים ולעיתים במתנות או סך כספי.
על פי פקודת מס הכנסה, כל טובת הנאה הניתנת לעובד ממעסיקו "בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין" מהווה הכנסת עבודה החייבת במס בידי העובד ולפיכך גם השי לחג נחשב כהכנסת עבודה ומחויב במס ועל המעביד להוסיף לשכרו של העובד באותו החודש את שווי השי לחג והעובד יחויב במס כקבוע בחוק.
יחד עם זאת, מעסיקים רבים נוהגים לגלם את שווי המס בגין ההטבה כך שההטבה תתקבל אצל העובד בערכי נטו והעובד לא יישא בעצמו בגין מס זה. פסח שמח!

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.