"זורמים": נחלי ציפורי והקישון ישוקמו על ידי רשות המים

עבודות הפיתוח והשיקום הסביבתי, שיתחילו בשבועות הקרובים בנחל הקישון ונחל ציפורי, צפויות להסתיים באמצע 2023, בעלות של כ- 30 מיליון שקלים לכל נחל

בשורה סביבתית אדירה לנחלי הצפון: רשות המים מקדמת בימים אלו את פרויקט "השבת המים לטבע" הכולל שיקום ופיתוח של מספר נחלים באזור הצפון וביניהם נחל ציפורי ונחל הקישון. פרויקט השיקום מתבצע בשיתוף רשות הניקוז והנחלים, קק"ל, רט"ג וקרן שטחים פתוחים.
עבודות הפיתוח והשיקום הסביבתי, שיתחילו בשבועות הקרובים בנחל הקישון ונחל ציפורי, צפויות להסתיים באמצע 2023, בעלות של כ- 30 מיליון שקלים לכל נחל. כחלק מתכנית השיקום, בנחלים שסבלו במשך עשרות שנים מזיהום בעקבות הזרמת ביוב למי הנחל, ייושמו בשטח פתרונות הנדסיים להזרמת מים נקיים ממעיינות האזור והביוב שזרם במשך שנים לנחלים, יועבר למאגרים ייעודיים.
העבודות בנחל ציפורי יתקיימו במקטע של 6 קילומטר, מראס עלי ועד לנחל הקישון, והן יביאו לזרימת מי המעיינות בכל ימות השנה – תוך יצירת איזון בין הצורך האקו-הידרולוגי של הנחל וסביבתו לבין צורכי החקלאים באזור. עבודות השיקום בנחל הקישון יתבצעו בארבעה אתרים שונים לאורכו של הנחל באמצעות הזרמת מי המעיינות דרך נחלי המשנה לערוץ הנחל הראשי.
תכנית "השבת המים לטבע" מביאה בשורה גם לחקלאי האזור שהשתמשו עד היום במי הנחלים להשקיית המטעים. כחלק בלתי נפרד מהתכנית, רשות המים הציעה לחקלאי האזור מספר פתרונות להשקיית שדותיהם במקום השאיבה הישירה מהנחלים. בין הפתרונות שהוצעו יסופקו מי קולחין מושבים וכן אספקת מי הנחל לאחר זרימתם באפיקים באמצעות תפיסת המים במורד הנחלים. המים יסופקו ממאגרים שיבנו במורד הנחלים באמצעות תחנות השאיבה וקווי צינורות שיחזירו את המים לשטחים החקלאיים.
גיורא שחם, מנהל רשות המים: "מדובר בפרויקט חשוב מאין כמוהו לשיקום נחלי ישראל. פיתוח זה מביא בשורה סביבתית ותיירותית לאזור הצפון ולחקלאים. התכנית משלבת בין טיפול בצורכי החקלאים באזור לצד שיקום סביבתי ואקולוגי של הנחלים, שסבלו מהזנחה וזיהום במשך שנים. שיקום נחל ציפורי ונחל קישון הם דוגמא למגמה רחבה אותה מובילה רשות המים לשיקום ופיתוח מאגרי מים ונחלים בעלי חשיבות סביבתית, אקולוגית ותיירותית. בכך מממשת רשות המים ביחד עם רשויות הניקוז, קק"ל וקרן השטחים הפתוחים את החלטת הממשלה לשיקום נחלי הצפון".

 

לחגוג את הקיץ והחופש הגדול בנמל עין גב בכינרת

|

הכי קרוב להר הגעש

|