השריפה בהושעיה: 6 ציוותי כיבוי נוספים הוזעקו לשטח

סה"כ עשרה צוותים פועלים בשטח בניסיון להשיג שליטה על האש, קודם לכן ה