הרשות השופטת תפעל במתכונת מצומצמת ביום הבחירות לכנסת ה-24

דיוני ערר מעצרים בבתי המשפט המחוזיים יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש עם המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי הרלוונטי. המחשה: צילום: ג'ייסון מוריסון, פריאימג'ס

ביום שלישי יתקיימו בחירות לכנסת ישראל. ביום הבחירות בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת כמפורט להלן: דיוני המעצרים בבית משפט השלום יתקיימו בין השעות 8:00-12:00.
כמו כן, דיוני ערר מעצרים בבתי המשפט המחוזיים יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש עם המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי הרלוונטי במתכונת של יום מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות.
דיוני ערר מעצרים בבית המשפט העליון יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש עם המזכירה הראשית של בית המשפט העליון.
דיוני סעדים דחופים הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן ערעורים על החלטות בבקשות אלו.
דיוני סעדים דחופים וכן דיוני ערעורים על סעד זמני דחוף, לרבות בהליכים אזרחיים ומנהליים, כפי שנדונים בימי שבת וחג, וזאת מכח תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל"א-1971.
בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובבתי הדין לעבודה: הגשת בקשות כאמור תהיה בתיאום מראש עם המזכיר הראשי של בית המשפט הרלוונטי, דיונים יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש, במתכונת של יום מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות. יובהר כי ביום הבחירות לא יופעלו כל שירותי מרכז המידע הטלפוני ושירות הצ'אט המקוון.