הקרב על האסי: ביה"מ הורה למדינה לגבש הסדר תכנוני מאוזן לגישה לנחל

"האסי וגדותיו הם מקרקעי ציבור, אשר "מיועדים לתועלת הציבור" וכי לציבור הרחב זכות גישה אליו, אשר מתנגשת עם זכויות הקיבוץ, שנבנה על פי תכניות שאושרו כדין ללא התנגדות", נכתב בפסק הדין

בית המשפט המנהלי בחיפה (השופטת תמר שרון-נתנאל) קבע היום, בפסק דין שניתן, כי האסי וגדותיו הם מקרקעי ציבור, אשר "מיועדים לתועלת הציבור" וכי לציבור הרחב זכות גישה אליו, אשר מתנגשת עם זכויות הקיבוץ, שנבנה על פי תכניות שאושרו כדין ללא התנגדות. נקבע, כי בנסיבות שנוצרו והתפתחו במקרקעין במשך עשרות שנים, לא ניתן לממש את זכות הגישה ללא קביעת האיזונים הנכונים בין הזכויות וללא הסדר תכנוני אשר צריך שייערכו על ידי המדינה".
בית המשפט הבהיר, כי מדובר בזכויות מתנגשות וכי "הסדר פשרה, שמטרתו לאזן בין זכויות מתנגשות, או להסדיר מתווה אשר יביא לאיזון בין הזכויות, איננו בלתי חוקי".
בית המשפט הורה למדינה ולרמ"י, לקבל החלטה ולגבש הסדר תכנוני, אשר ישקפו את האיזון הכולל, הראוי, בין זכויות הציבור לבין זכויות הקיבוץ ותושביו, בשים לב לכלל הנתונים והשיקולים הרלבנטיים וזאת – בזריזות הראויה ולא יאוחר מ- 18 חודשים מהיום.
נקבע, כי גיבוש הסדר, כאמור, הוא תפקידה של המדינה ולא של בית המשפט, אשר אינו מוסמך להחליט במקום המדינה, אלא רק לבחון את החלטותיה ואף אינו יכול לעשות כן, בסוגיה מורכבת זו, בטרם נבחנו כל ההיבטים, העובדתיים והמקצועיים.
הובהר, כי "בית המשפט המנהלי אינו הפורום המתאים לקביעת ההסדר ופרטיו. בית המשפט המנהלי אינו מתכנן-על, אין זה תפקידו ואף אין בידיו כלים דרושים לשם כך. זהו תפקידן של המדינה ושל הרשויות המתאימות. רק לאחר שהן ממלאות את תפקידן בוחן בית המשפט המנהלי את תקינות מעשיהן ותוצאתם, בכליו וב"משקפיים" של המשפט המנהלי".
בינתיים ועד שיגובש ההסדר התכנוני, חייב בית המשפט את המדינה, לאפשר ולוודא קיומה ומימושה של זכות הגישה ל"חוף הירוק", בצד המערבי של הקיבוץ, במתחם שהקיבוץ פתח במהלך ההליך המשפטי וזאת – במגבלות שנקבעו בפסק הדין וכן לקדם את תכנית "נחל עמל קדום", בצד המזרחי של הקיבוץ, שמטרתה היא, פיתוח אזור לנופש ולרחצה באפיק האסי, ואסדרה של מקום נופש בחיק הטבע, לכלל הציבור.

• תגובות

‏תגובת קיבוץ ניר דוד: "קיבוץ ניר דוד מברך על החלטת בית המשפט שדחה את עתירת תנועת שס כלפיו וקיבל את עמדת המדינה והקיבוץ לפיה יש לאזן את זכות הגישה לאסי עם זכויותיו של הקיבוץ וכי ההסדרה צריכה להעשות על ידי המדינה. קיבוץ ניר דוד ימשיך לקיים את הוראות הדין. אנו קוראים לתנועת ש״ס ולכל הציבור לקבל את פסיקת בית-המשפט״.
בדף הפייסבוק משחררים את האסי נכתב: ״יש שופטת בחיפה: קולה של המחאה ואזרחי ישראל נשמע בבית המשפט…אנחנו שמחים להגיד שמרבית טענות המאבק מקבלות בו חיזוק משמעותי. הציבור ניצח, והשופטת חייבה את המדינה סוף סוף לקחת בעלות על הנכסים השייכים לציבור ולקבוע בתוך 180 יום כיצד תתאפשר גישה. זהו יום שמח. אפשר לשמוח. לקראת חגי תשרי, המאבק קיבל רוח גבית, לגמר חתימה טובה".