העסקת בני נוער בחופשת סוכות

עו"ד אורי דדו מרחיב הפעם בטורו האישי בדבר החוק בנושא העסקת בני נוער בחופשת סוכות

חופשת סוכות בבתי הספר תחל השנה מיום 13/10/19 (ערב חג סוכות) ועד יום 22/10/19 (אסרו חג) ורק ביום 23/10/19 ישובו התלמידים לבתי הספר.
חופשה זו היא הזדמנות לבני הנוער לעבוד בעבודות מזדמנות ועל כן חשוב להסביר לבני הנוער (וכמובן להורים שלהם) כמה עקרונות בנושא העסקת בני נוער: חוק עבודת הנוער תשי"ג – 1953 קובע כי במהלך חופשים רשמיים של משרד החינוך, מותר להעסיק בני נוער שמלאו להם 14 שנה. על הנער/ה למסור למעסיק תעודת זהות של הנער/ה או של ההורים כולל ספח ואישור רפואי תקף בדבר כשירותו/ה של הנער/ה לעבוד.

• שעות עבודה

מתחת לגיל 16 – מותר להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ – 40 שעות בשבוע בסך הכל. אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 עד 08:00.
מגיל 16 ומעלה – ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 ומעלה במשך 9 שעות ביום ובלבד שלא יעבדו יותר מ- 40 שעות בשבוע בסך הכל על פני 5 ימים בשבוע בלבד. ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 ומעלה במהלך חופשות משרד החינוך עד השעה 24:00, בתנאי שאם העבודה הסתיימה לאחר השעה 23:00 יוסעו לביתם על ידי נציגי המעסיק.
חשוב להקפיד כי בני הנוער מקבלים שכר גם בגין תקופת התלמדות או ניסיון.
מעקב נוכחות – עקרונית חלה על המעסיק חובה לערוך רישום של שעות העבודה של בני הנוער כמו בנוגע לכל עובד בגיר, אך כדאי שבני הנוער עצמם יערכו רישום מסודר של שעות העבודה שלהם.שעות נוספות ושבתות – העבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועית (המנוחה השבועית לבני נוער היא 36 שעות רצופות) אסורה.
הפסקות – ביום עבודה בן שש שעות ומעלה זכאיים בני הנוער להפסקה של שלושת רבעי שעה, מתוכה חצי שעה רצופה, וזאת על חשבונם. בין יום עבודה למשנהו תהא הפסקה של לפחות 14 שעות.
מס הכנסה וביטוח לאומי – בני נוער שעובדים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות והמעסיק בלבד מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין העסקה זו.
חשוב לדעת כי יש למסור לבני הנוער הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתם בטופס הודעה לעובד בתוך 7 ימים מיום תחילת העבודה.

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.