המכללה האקדמית כנרת: סיוע בהתמודדות הכלכלית בתקופת הקורונה לסטודנטים

מגוון הפתרונות שמציעה המכללה האקדמית כנרת לסטודנטים שלה כוללים סיוע בשכר לימוד, בתשלום על המעונות, בקורסים הנלמדים ובמלגות השונות מפורטים במכתב מסודר שנשלח לכל סטודנטים.צילום: המכללה האקדמית כנרת

משבר הקורונה דרש הסתגלות מהירה של המערכת האקדמית וכך גם של הסטודנטיות והסטודנטים להנחיות משרד הבריאות ולשינויים המידיים לקראת פתיחת סמסטר ב'.
לאור המאמץ הלאומי להתמודדות עם המשבר וצמצום הפגיעה הכלכלית שנולדה בעקבותיו, בהנהלת המכללה האקדמית כנרת פעלו יחד על מנת למנוע פגיעה נוספת במערך הלימודים  ולאפשר התמודדות מיטבית עם המציאות הכלכלית המשתנה.
בעקבות זאת , במכללה איחוד מאמצים להגברת הוודאות וגיבשו מספר פתרונות ראשוניים לכל הסטודנטיות/ים. בנוסף, נדגיש שלמרות הנחיות משרד הבריאות, הוצאות המכללה לא הצטמצמו ואף התרחבו לצורך תמיכה בקיום המערכים המקוונים.מגוון הפתרונות שמציעה המכללה האקדמית כנרת לסטודנטים שלה כוללים סיוע בשכר לימוד, בתשלום על המעונות, בקורסים הנלמדים ובמלגות השונות מפורטים במכתב מסודר שנשלח לכל סטודנטים.
חשוב לציין כי פתרונות תזרימיים אלו מהווים מענה ראשוני, ובימים אלו נערכת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית לקידום תכנית סיוע כלכלית רחבה מול משרדי הממשלה.
אנחנו במכללה האקדמית כנרת נמשיך להיות קשובים לצרכים של הסטודנטים שלנו בתקופה מורכבת זו, ונעשה את מירב המאמצים, בצורה משותפת, כדי שהסמסטר ימשיך להתקיים באופן מיטיבי.
בנוסף לאמור לעיל, המכללה, באמצעות דיקנט הסטודנטים מפעילה מערך חונכויות רחב היקף שנועד לסייע לסטודנטים המתקשים להתמודד עם הלימודים המקוונים.