המכללה האקדמית כנרת חוזרת לשגרה – פרופ' שמעון גפשטיין נשיא המכללה

מאז תחילת סמסטר אביב תש"פ אנו חווים שינויים מהירים בהוראה ובלימודים. לצד האפשרויות החדשות וההזדמנויות לשיפורים, יש גם אתגרים מקצועיים ואישיים לא מבוטלים הקשורים בלימודים אשר אנחנו במכללה האקדמית כנרת נותנים להם את המענה באופן הבא:

  1. בחינות – השלמת בחינות מועדי ב' של סמסטר חורף תתבצע על פי נוהל ההשלמה.חלק מהבחינות הומרו לעבודה, חלק אחר מתקיים באופן מקוון וחלק מהמרצים בתאום עם ראשי המחלקות ביקשו להמתין ולבצע את הבחינות באופן פרונטאלי. בהתאם להנחיות משרד הבריאות המעודכנות ניתן לקיים בחינות בקמפוס בכפוף להגבלות והנחיות ברורות מבחינת ההתנהלות לפני הבחינה ובמהלכה, ובשאיפה לסיים את כולן עד אמצע יוני, מדובר בכ- 100 בחינות (כולל מועדים מיוחדים). חשוב להוסיף כי אין כוונה לשנות את ההחלטות שהתקבלו לגבי אופי הבחינות. מה שהוחלט להמיר לעבודה או לקיים באופן מקוון- יתקיים כמתוכנן. לגבי בחינות של סוף סמסטר ב' – נמשיך לדון באפשרויות
  2. הוראה- ההוראה תמשיך להתקיים בלמידה מקוונת מרחוק. הכניסה לתוקף של "התיקון לצו בריאות העם" מאפשרת חזרה לביצוע מעבדות והוראה של סדנאות ותגבורים בקמפוס בכפוף להנחיות ובמסגרת של עד 15 משתתפים. עם זאת אנו צופים שיהיו סטודנטים שלא יוכלו להגיע להשלמות עקב מגבלות תחברוה ציבורית, אוכ' בסיכון וכו', במקרים כאלו, נבקש לתאם מועדי השלמות נוספים ולאפשר לסטודנטים להשתתף בהשלמות אלו
  3. עדכון דרכי הערכה בקורסים- בהתאם לשינוי והמעבר להוראה המקוונת גם דרכי ההערכה ומרכיבי הציון בקורסים עוברים התאמות. במקרה כזה ניתן על פי שיקול דעת המרצה לקבוע דרכי הערכה חלופיות ("מיני הערכות", בחני אמצע וכו').
  4. הגעה לקמפוס- בהתאם להנחיות כניסה לקמפוס מחייבת רישום בכניסה, מדידת חום ומילוי טופס הצהרת בריאות(מצוי בעמדת השמירה).

אני שב ומודה לסטודנטים ולסגל המרצים והחוקרים על המחויבות והמאמצים הרבים אותם אתם משקיעים בתקופה זו.

חילופי מנכ"ליות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל

|

עפולה: 'זום' על ההורים

|

עפולה: בתי הספר ציינו את שבוע השפה העברית

|