המדינה הודיעה על עמדתה: יש לאפשר את הגישה לנחל האסי מהאזור המערבי

משרד המשפטים הגיש השבוע לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה הודעה במסגרת ההליך העוסק בגישה לנחל האסי מקיבוץ ניר דוד. בהודעה נכתב כי לציבור הרחב קיימת זכות גישה אל נחל המהווה מקרקעי ייעוד וכן כי גישה זו נגזרת מזכות הקניין של המדינה במקרקעין אלה. צילום: רותם לב שפירו

פרקליטות המדינה התייחסה השבוע לסוגיית נחל האסי בניר דוד שלא יורדת מסדר היום הציבורי בישראל והודיעה ביום ראשון לביהמ"ש המחוזי בחיפה באמצעות היועמ"ש, כי לציבור הרחב קיימת זכות גישה אל נחל המהווה מקרקעי ייעוד.
בהודעה נכתב: "גישה זו נגזרת מזכות הקניין של המדינה במקרקעין אלה. במסגרת תשובתה עמדה המדינה על הצורך להבטיח גישה חופשית של הציבור אל הנחל – מחד, ועל הצורך לאפשר לתושבי הקיבוץ לקיים שגרת חיים נאותה – מאידך".

• "מדובר בסוגיה מורכבת רבת שנים, בעלת השלכות רוחב בהיבטים ציבוריים שונים"

בראשית ההודעה נאמר: "בפתח הדברים רואה המדינה לנכון להתייחס לתגובת העותרים לבקשת הארכה הקודמת של המדינה, במסגרתה טענו העותרים להשתהות והתחמקות כביכול מצד המדינה, במתן התייחסותה. בניגוד לנטען, הגורמים הרלוונטיים במדינה מתייחסים בכל כובד הראש לסוגיה, הן לעתירה והן לדברי בית המשפט. מדובר בסוגיה מורכבת רבת שנים, בעלת השלכות רוחב בהיבטים ציבוריים שונים".
עוד נכתב: "ראוי לבחון האפשרויות להנגשת הנחל בדרך שאינה עוברת דרך אזור המגורים בקיבוץ. יחד עם זאת, גם אם הגישה לנחל מחייבת מעבר בשטחי המשבצת של הקיבוץ, הרי שלא ניתן למנוע אותה מהציבור הרחב באופן גורף. בשלב ראשון, על מנת להנגיש את הנחל לציבור באופן מיידי, עמדת המדינה היא כי יש לאפשר את הגישה לנחל מהאזור המערבי. עמדת המדינה היא שיש לאפשר, כבר עתה, ובאופן מיידי, גישה רגלית לאזור זה של הנחל הכרוכה בהליכה של 500 מ' לכל היותר.
קיימת אפשרות להנגשת הנחל לציבור מאזורים נוספים, באמצעות תכנון. המדינה סבורה כי תכנון זה צריך להיות מקודם ע"י המועצה האזורית והקיבוץ. המדינה מבקשת להדגיש כי לעמדתה, התכנון והנגשת דרכים … הינם באחריות הקיבוץ והמועצה האזורית שבתחום שיפוטה מצויים המקרקעין, ושהשטחים הציבוריים הינם באחריותה ע"פ דין. הואיל ומדובר בשטחים שחלקם הניכר בתוך משבצת הקיבוץ הרי שאף מטעם זה נכון שהתכנון יקודם ע"י הקיבוץ והמועצה האזורית".
הודעת המדינה הוגשה באמצעות עו"ד איתן לדרר פרקליט מחוז צפון (אזרחי) ועורכת הדין חנין סמעאן מואיס.
תגובת קיבוץ ניר דוד: "בהודעתה של המדינה בנושא נחל האסי כפי שנמסרה ביום א׳ לבית המשפט המחוזי בחיפה, המדינה חזרה על עמדתה לפיה אין להנגיש את הנחל באזור המגורים בקיבוץ, והציעה פתרון זמני מחוץ לאזורי המגורים ושלא בקרבתם וגם זאת, בהסכמה בין המועצה האזורית והקיבוץ".