הכרעת דין לנאשם בעבירות מין בבנותיו החורגות והקטינות במשך מספר שנים

נפגעות העבירה העידו בבית המשפט כי המעשים המיניים כלפיהן היו בעיקר בשעות הלילה כאשר לעיתים תכופות הרגישו לפתע את הנאשם נכנס למיטתן בשעת לילה מאוחרת, לעיתים כשהוא ערום ומבצע בגופן מעשים מגונים ומעשי סדום. המחשה: צילום – פיקסה ביי

הרכב השופטים בראשות אב"ד השופט אשר קולה מבית המשפט המחוזי בנצרת הרשיע בשבוע שעבר פה אחד אב חורג שפגע בבנותיה הקטינות של אשתו במשך מספר שנים, תאומות בהיותן בגיל 6-11.
התאומות נפגעות העבירה, בנות 33 כיום, חשפו את המעשים הנוראיים שנעשו בהן רק לפני כשנה, בפני אימן ואביהם החורג, ומיד לאחר החשיפה הוגשה תלונה במשטרה שבעקבותיה הוגש כתב אישום המגולל מסכת רבת שנים של פגיעות מיניות קשות בכל אחת משתי הבנות הקטינות. בהכרעת הדין נקבע כי הקטינות אותה עת, פחדו מאיומי הנאשם ולא סיפרו על כך לאימן.
באחד המקרים, האימא התעוררה ואף שאלה לפשר הרעש והנאשם השיב כי בסך הכל ירד לכסות את הבנות נפגעות העבירה העידו בבית המשפט כי המעשים המיניים כלפיהן היו בעיקר בשעות הלילה כאשר לעיתים תכופות הרגישו לפתע את הנאשם נכנס למיטתן בשעת לילה מאוחרת, לעיתים כשהוא ערום ומבצע בגופן מעשים מגונים ומעשי סדום. מגיל מסוים אף עשו ביניהן התאומות משמרות כך שהאחת ישנה והשנייה עמדה על המשמר וכשהבחינה "השומרת" בנאשם, העירה מיד את אחותה והן הדפו בכוח את הנאשם.
באחד המקרים, האימא התעוררה ואף שאלה לפשר הרעש והנאשם השיב כי בסך הכל ירד לכסות את הבנות.
עוד נכתב בהכרעת הדין: "הוכח לפנינו כי המתלוננות נצרו בליבן את הפגיעות המיניות מצד הנאשם כלפיהן, משך שנים ארוכות, מבלי שהתכוונו לחשוף אותן כלל, עד לאותו "טריגר" בלתי מתוכנן במהלך המריבה המשפחתית בעקבותיה נחשף הגילוי הקשה על קיומה של בת משפחה נוספת ("ל'"), אשר חוותה לכאורה גם היא פגיעה מינית מצד הנאשם בהיותה קטנה. בהעדר מניע המבסס חשש לעדות מגמתית, מתחזקת מאליה אמינות גרסת המתלוננות. בחוסר אמינותם של הנאשם ושל העדים מטעמו, כמפורט בניתוח עדותם, יש נדבך נוסף לביסוס ההכרעות לחובת הנאשם, זאת אף במצטבר למשקל הסגולי העצמאי של עדויות המתלוננות כמפורט.
בית המשפט קבע כי הוא נותן אמון מלא בגרסת המתלוננות וכי טענת הנאשם כאילו, כביכול מדובר בעלילת שווא שהעלילו עליו עקב יחסיו עם האימא, הינה טענת בדים שאין ליתן בה אמון. הכרעת הדין נכתבה על יד השופט צרפתי ואליו הצטרפו אב"ד השופט אשר קולה והשופטת רננה גלפז-מוקדי.

הגניבות החקלאיות בעמק: אותרו תריסר טון זיתים שנגנבו בעמק יזרעאל

|

סוכל שוד עתיקות בתל מגידו

|