היעדרות מן העבודה בחג פורים

עו"ד אורי דדו בטור אישי מרחיב על חוק חופשה שנתית ועל היעדרות מהעבודה בחג הפורים.

נשאלנו האם חג פורים הינו יום חג בו רשאי עובד להיעדר ממקום העבודה. להלן תשובתנו: עובד זכאי על פי דין ל – 9 ימי חג בשנה. חג הפורים אינו אחד מחגים אלו, אך יחד עם זאת חוק חופשה שנתית קובע כי עובד רשאי לבחור אחד מימי החופשה המגיעים לו על פי חוק במועד שנוח לו וזאת מתוך רשימת מועדים הקבועה בחוק, ביניהם חג הפורים, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים לפני יום החופשה המיועדת ומעסיקו הסכים לכך.
עובד שמעוניין ביום חופשה דווקא בפורים רשאי להודיע למעסיקו אודות ניצול יום זה. כמו כן, זכות להיעדר מן העבודה בפורים בתשלום, ושלא על-חשבון ימי החופשה השנתית של העובד, יכולה לנבוע מהסכמים קיבוציים או צווי הרחבה שהוצאו מכוחם (כגון צו ההרחבה בענף היבוא הייצוא והמסחר בסיטונות), הסכמי עבודה אישיים או נוהג הקיים במקום העבודה.
במאמר מוסגר, ומעבר להוראותיו החד משמעיות של החוק רצוי ומומלץ לעובד ולמעסיק לנהוג זה בזה בהגינות ומומלץ למעסיקים לאפשר לעובד, ככל שהדבר אינו פוגע בעבודה השוטפת, לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לעובד ולמשפחתו, כך שיפיק מהם הנאה מרובה ויחזור לעבודה כשכוחו במותניו. חג שמח. אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.