הגל החדש: פרוייקט "דור 60 פלוס"- הושק בעפולה

מטרת הפרויקט, ביוזמת עיריית עפולה ועמותת "דור לדור": לתכנן חיים משמעותיים עבור גילאי 60-74 בבירת העמק, והרצון ליציקת תוכן מותאם לחייהם, בעידן של תוחלת חיים ארוכה יותר. צילום: "דור לדור" עפולה

הגדרת בני השישים פלוס אינה רק עניין של גיל אלא זיהוי צרכים ייחודים לגיל המכונה לעיתים קרובות "דור הסנדוויץ". הדור המטפל בהורים מזדקנים ובטיפול בנכדים. מערכת משפחתית מחייבת ראיית המענים לגיל זה באופן שונה מייתר שכבות הגיל.
ההתפתחות האורבנית בעיר עפולה הינה תוצאה ישירה של הגידול הדמוגרפי בעיר. בקרב האוכלוסייה המבוגרת בעיר קיים קצב גידול המצריך התבוננות מתכללת רב- גונית. לצורך כך הוקם בשיתוף המועצה לאזרחים וותיקים מחלקת הרווחה ואגף הקהילה בעירייה צוות חשיבה להבניית תכנית אב שתקבע תשתיות בתחומי החיים השונים המאפיינים את טווח הגלאים 60-74. אוכלוסייה זו הנמנית על הגיל החדש, מונה בעיר עפולה כ-9,0000 תושבים.
המשרד לשוויון חברתי הגדיר גילאים אלו כ-"תקופת החיים החדשה". ואכן גיל מיוחד זה אינו מוגדר "זקנה" שכן ישנן עוד 20-30 שנים טובות ובריאות לחיים פעילים וזאת בשל התמורות שחלו בהיבטים רפואיים, איכות חיים ותוחלת החיים הגבוהה. מתוך הרצון לתכנן חיים טובים ומשמעותיים עבור פלח אוכלוסייה זה, הפורשים הצעירים,  נולד הצורך ליציקת תוכן מותאם לחיים איכותיים.
ואכן, בפורום מקצועי שדן בצרכי האוכלוסייה המבוגרת בעיר עפולה בהנהגתו של ראש העיר אבי אלקבץ, עלה העיסוק לאחרונה בצרכים של בני ה-60 פלוס בעיר עפולה. כתוצאה מכך הוחלט על הנחת תשתית אירגונית-מחלקה ייחודית בעמותת דור לדור שתעסוק באפן ישיר במתן שירותים לאוכלוסייה זו.
ראש העיר, אבי אלקבץ, הדגיש בדבריו, "כי יש לתגבר פעילויות תרבות וחברה משמעותית לאוכלוסייה זו ולתמוך מבחינה מקצועית בנושאים שעל סדר היום עבורם. כגון: טיפול בהורים מזדקנים לצד סבתאות, הערכות לפרישה, חוסן כלכלי, התנדבות ופעילויות נוספות שיעשירו את העשור הזה של חייהם".
יאיר כתר, מנכ"ל עמותת דור לדור, הוסיף בדבריו: "הגיל החדש הינו אתגר גדול שכן ישנו מקום לשיתוף פעולה רב מערכתי כדי לתת מענים כוללניים בעיר ובכלל זה אגפי העירייה השונים רווחה, קהילה, והמועצה לאזרחים וותיקים חברו יחדיו על מנת לייצר תכנית עבודה חדשנית ומותאמת לשכבת גיל זו".
אתי רם גרונטולוגית בעמותת דור לדור עפולה תרכז את הנושא החדשני הזה. ב-16.11.21 יתקיים ערב השקה ראשוני שיעלה לשיח הציבורי את המטרות והחזון של הפרויקט. הציפייה כי תכנית זו תייצר מענים לתחומי הפנאי, תעסוקה, התמודדות עם בני משפחה מטפלים בהורים זקנים, טיולים מאתגרים, ספורט ופעילות גופנית ייחודית, הרצאות נופש בארץ ובחו"ל, ערבי שירה, מפגשי עמיתים וכן ליווי אישי פרטני על ידי יועצי פנאי שיוכשרו במיוחד לצורך כך.

"המצאתי את עצמי מחדש"

|

מכללה האקדמית כנרת: העיתונאי והפרשן מוחמד מג'אדלה במפגש מיוחד עם סטודנטים לתקשורת

|