האם הזכויות שלכם בבית משותף מוסדרות בטאבו?

דרים בבית משותף, מה אתם יודעים על חוק מרשם של זכויות קניין? עו"ד שרון גליק בטור אישי מרחיבה על החוק

רישום בית משותף בטאבו הינו הליך חשוב אשר מטרתו להסדיר את הזכויות שלכם במסגרת ברורה ביחסים בין הדיירים האחרים וליתן להם תוקף לפי דין.
בהליך הרישום מתבצעת חלוקת השטח הכולל לתתי חלקות (פרצלציה), כך שניתן יהיה לזהות את שטח הדירה של כל אחד מבעלי הדירות. כל חלק בחלקה מקבל מספר זיהוי נוסף שהוא תת החלקה ונעשית חלוקה יחסית של ההצמדות הקיימות בנכס דוגמת חניות, חדר המדרגות וכיוצ"ב.
תשומת לבכם כי בית משותף הוא אך ורק בניין שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים.

• בתים שאינם רשומים

בהיעדר רישום בית משותף בעלי הדירות רשומים כולם בנסח הטאבו מבלי לשייך שטח מסוים לבעל דירה מסוימת ומבלי לחלק את השטחים המשותפים. במצב זה בו לא התבצעה פרצלציה, כל בעלי הדירות הם בעלים של כל הנכס והחלוקה ביניהם אינה מקבלת ביטוי ברישום. ולא די בכך, בניין אשר אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים ובו יש חניות לדיירים אשר אינן מוצמדות לדירות בשל העדר רישום בפנקס הבתים המשותפים, אזי בעת מכירת הדירה המוכר לא יקבל מהקונה את השווי הריאלי על הדירה עם החניה הואיל והחניה איננה מוצמדת לדירה והדבר, יביא לירידת ערך הדירה.


במדינת ישראל מתנהל על-פי חוק (חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969), מרשם של זכויות קניין. כל מי שיש לו זכות כלשהי בקרקע, זכאי שזכותו תרשם במרשם המתנהל כחוק.


[dfp name="728×90" height="728" width="90"]


• אל מי פונים?

יש לפנות אל לשכת המפקח על רישום הבתים המשותפים אשר יבחן את הבקשה, ובמידה שמלוא הדרישות מתקיימות, יחתום על צו רישום הבית כבית משותף.
תשומת לבכם כי הבקשה נדרשת להגשה בצורה קפדנית ומדוקדקת, במספר עותקים נדרש ויש לצרף אליה: טופס בקשה, נסח טאבו, תשריט, הסכמה לשמש נציגות זמנית (ועד בית), תקנון מוסכם או הודעה על אימוץ התקנון המצוי, אגרה, צו רישום מוכן לחתימת המפקח על רישום המקרקעין ובקשה לייחוד דירות.
יש לבצע את האמור בהתאם בהתאם להנחיות כאשר הליך זה הרישום כולל לא מעט בירוקרטיה והתנהלות מול הרשויות, המחייבים טיפול מקצועי ומשרדנו גאה בטיפול מסור ומקצועי.

• שינויים בדירות והוספת בניה 

בכל מקרה של תוספות בניה ו/או שינויים, יש לבצע תיקון של צו רישום הבית המשותף באמצעות תשריט מעודכן.

• תיקון טעויות ברישום הבית

ניתן לפעול לתיקון טעויות ברישום הקיים עת התשריט לא שיקף את המצב בפועל ובכך ימנע מחלוקות ו/או אי הבנות.

• לסיכום

במדינת ישראל מתנהל על-פי חוק (חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969), מרשם של זכויות קניין. כל מי שיש לו זכות כלשהי בקרקע, זכאי שזכותו תרשם במרשם המתנהל כחוק.
הרישום מהווה הוכחה לכאורה לזכות במקרקעין וככזו, היא מעלה מאוד את ערך הנכס ואת הביטחון בהכרה בזכותכם כבעלים.
משרדנו כאן לרשותכם לסייע לכם למצות את הזכויות שלכם!

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי

עו"ד לידור איזון: על בג"צ ושר הפנים

|