דני עטר בהצעה היסטורית לפיוס בין ההתיישבות לערי הפריפריה

ח"כ דני עטר (המחנה הציוני) הגיש לאחרונה הצעת חוק היסטורית, לפיה, ההתיישבות העובדת תעביר 500,000 אלף דונם מאדמותיהם החקלאיות לערי הפריפריה בכדי שישמשו לצרכי מגורים תוך דגש על השבת דור ההמשך לקהילה בה גדלו ולהקמת אזורי מסחר ותעשייה, בתמורה להסדרת זכויותיהם של החקלאים על אדמותיהם


כשנבחר דני עטר לכנסת ישראל, הוא הבטיח להיות מחד נציג ההתיישבות העובדת והחקלאים בכנסת ישראל, ומצד שני להיות נציג הפריפריה וערי הפיתוח במשכן בירושלים. נראה כי עטר שנחשב "בולדוזר" בימיו כראש המועצה בגלבוע, לא מתכוון לעובדת היותו ח"כ צעיר באופוזיציה להרתיע אותו מניסיון להוביל בחקיקה שינוי של אחד הנושאים השנויים במחלוקת, בצורה הקיצונית ביותר, בין ערי הפריפריה להתיישבות הקיבוצית המקיפה אותה ברוב אזורי הארץ.

לפי ההצעה של ח"כ דני עטר, ראש המועצה האזורית גלבוע לשעבר, ההתיישבות העובדת תעביר 500,000 אלף דונם מאדמותיהם החקלאיות לערי הפריפריה – ובתמורה יקבלו היתר בחכירה לדורות וזכויותיהם על הקרקע החקלאית יעוגנו בחקיקה.

הצעת החוק תאפשר להעביר לידי המדינה תפיסת חזקה פיזית בתוך זמן קצר על לא יותר מ- 500,000 אלף דונם מקרקעות של ישובים חקלאיים ולהקצות אותן לצרכי אכלוס, תעסוקה לערי הפריפריה, יישובים קיימים, ולאזורי הביקוש.

• ההצעה תחזק את ערי הפריפריה ותהפוכנה אותן לערים מבוססות בישראל

ח"כ דני עטר: "זוהי הצעת חוק דרמטית שבאה לתת מענה למצוקות הדיור והקרקעות הנמצאות על סדר יומה של המדינה. הגדרת יעדי אכלוס של 50,000 אלף תושבים לכל עיר פיתוח, תחזק את ערי הפריפריה ותהפוכנה אותן לערים מבוססות בישראל. מדובר על עתידה של המדינה, שצריכה לעודד פיתוח של אזורי תעשייה, תרבות וחינוך, הטבות מס ושכר בערי הפריפריה".הצעת החוק שהגיש ח"כ עטר נועדה לגייס משאבי קרקע בכדי לתת מענה ליעדי אכלוס בערי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, באזורי הפיתוח ובאזורי הביקוש, ולצרכי מסחר ותעסוקה.

ערך השוויון בהצעת החוק בא לידי ביטוי בכך שחלק ניכר מיחידות המגורים מיועד לבני ובנות המקום ללא תלות במנהל מקרקעי ישראל או משרדי הממשלה (עד 40% מתוכו). מהלך זה יאפשר להרחיב את היישובים באוכלוסייה בעלת זיקה ליישוב, למנוע את נהירתו של דור ההמשך לערי המרכז, ולהוות קהילה תומכת לדור הוותיק בעיירות הפיתוח. השטח שיוקצה למסחר, תעשיה, ותעסוקה ייצר מקומות עבודה בערים, יגדיל את מקורות ההכנסה העצמיים של ערי הפריפריה ויביאן לעצמאות כלכלית, חברתית וניהולית. כמו כן, הצעת החוק תעודד צעירים להתארגן כמנהיגות מקומית בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות, לפעול על מנת לממש את זכותם ולהיות גורם משפיע בתהליך.


"מדובר על עתידה של המדינה, שצריכה לעודד פיתוח של אזורי תעשייה, תרבות וחינוך, הטבות מס ושכר בערי הפריפריה"' אומר עטר ומוסיף: "כפועל יוצא מהצעת החוק נקדם את חיזוקן של ערי הפריפריה באמצעות צעדים שונים ומגוונים"ח"כ עטר מוסיף: "כפועל יוצא מהצעת החוק נקדם את חיזוקן של ערי הפריפריה באמצעות צעדים שונים ומגוונים ביניהם: עידוד אוכלוסיות צעירות להקים את ביתם בערי הפריפריה, מתן נקודות זיכוי במס למורים, לעוסקים בתחומי התרבות ולבעלי עסקים קטנים בגין העסקת עובדים בני המקום ועוד".

במקביל, הצעת החוק מבקשת להסדיר את מעמדן של הקרקעות החקלאיות בחוק, ולאפשר לישובים להתפתח כיישובים חקלאיים בכפוף לחוק התכנון והבניה ולשגשג לצדן של ערי הפריפריה. כמו כן, החוק מגדיר את חברי האגודות החקלאיות כבעלי זכות חכירה לדורות על הקרקע, בדומה לחוכרים ביישובים העירוניים.

• תומכים בכל רחבי בית הנבחרים, כולל משרד השיכון

דני עטר סיפר השבוע בהתלהבות על הצעת החוק המהפכנית שלו, והבהיר כי הוא מוצא להצעה זו תומכים בכל רחבי בית הנבחרים, כולל תמיכה עקרונית של שר השיכון, בהצעה שאמורה לחולל מהפך ולאפשר לזוגות צעירים ברחבי הפריפריה לקבל קרקע ולבנות את ביתם בטווח מחירים שינוע בין מחיר סימלי עד אפסי ועד למחיר זול שיאפשר לבנים לחזור הביתה ולבנות כאן את ביתם.

עטר ציין כי גם בקרב ראשי רשויות בפריפריה וראשי מועצות אזוריות הוא מצא אוזן קשבת להצעה, וציין כי הוא מאמין כי ההצעה תביא למהפכה הן ביחסי השכנות בין ערי הפריפריה לקיבוצים, הן ביחס הממסד לקרקעות הקיבוצים שיזכו להכרה מהמסד בבעלותם על הקרקע, והן בצמיחת ערי הפריפריה כשהבנים שעזבו עם השנים יוכלו לשוב הביתה לצד ההורים ולבנות שם את ביתם.