גלבוע: שני מוקדים נוספים של שפעת העופות ברם-און

משרד החקלאות ופיתוח הכפר איתר שתי חוות לולים נוספות במושב רם-און, שבמועצה האזורית גלבוע, ובהן עופות הנגועים בשפעת עופות. בחווה אחת אותרו כ-35 אלף עופות רבייה (לצרכי פטם) הנגועים בנגיף. בחווה אחרת, עוד כ-27,500 עופות רבייה נוספים (לצרכי פטם) הנגועים גם הם. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות פועלים במתכונת חירום, ממשיכים בניטור האקטיבי באזור ומבודדים את המוקדים בהתאם לנוהל

שפעת העופות ממשיכה להתפשט בגלבוע, לאחר שהתגלתה בשתי חוות לולים נוספות במושב רם-און. בשתי החוות אותרו כ-62 אלף עופות נגועים. משרד החקלאות בודד את החוות וממשיך בניטור אקטיבי באזור.
לנוכח המשך ההתפשטות, משרד החקלאות שב וחידד את הנחיותיו לציבור שהתבקש להימנע ממגע עם עופות ועופות בר.
בדומה למקרים קודמים השנה, מדובר בשפעת עופות שעלולה לגרום לתחלואה בבני אדם, אך בסיכון נמוך ובלבד שננקטו אמצעי זהירות כפי שהובהר לעיל וכי טיפול בעוף נגוע נעשה על ידי אנשי מקצוע ובמיגון המתאים. משרד החקלאות שב ומזכיר לציבור להקפיד על צריכת מוצרי עוף וביצים רק לאחר בישול, כיוון שטיפול בחום גבוה (בישול, אפייה, טיגון) משמיד את כלל החיידקים והנגיפים בעופות. במשרד מציינים כי המלצה זו תקפה בשגרה, וכעת ביתר שאת.
הנחיות לציבור מגדלי העופות והציפורים בכל חלקי הארץ: יש להחזיק את העופות בכלובים מקורים ומרושתים באופן שלא יוכלו לבוא במגע עם עופות בר או בעלי חיים אחרים; יש לצמצם את הכניסה לכלובים למינימום הנדרש לצורך טיפול נאות בעופות; אין להיכנס לכלובים עם נעליים בהן הולכים מחוץ ללול; יש להימנע לחלוטין מכניסה למשקים ופינות חי שאינם בבעלות ישירה; על כל תסמיני תחלואה או תמותה חריגה בעופות, יש לדווח מידית לרופא הווטרינר המטפל, למוקד העירוני או לרופא הווטרינר הרשותי ובכל מקרה, אין לטפל בעופות החולים או להשליך את פגריהם בצורה לא מוסדרת.
מוקד זה מצטרף לשלושת המוקדים שאותרו מתחילת השבוע, נהלל, גדיש ונאות גולן, ולעוד שלושה מוקדי התפרצות פעילים מהימים האחרונים במושבים גבעת יואב, דבורה וברק. בשלושת מוקדים אלה, הטיפול נמצא כבר בשלבים מתקדמים ולקראת סיום. במקביל, משרד החקלאות ממשיך את הטיפול בשני המוקדים המורכבים ביותר, במושב מרגליות ובאגמון החולה. ביתר המוקדים, לרבות במעין צבי, כפר ברוך, עין צורים, אביגדור, עין החורש, וחוות הלולים שכבר התגלה ברם-און, סיים משרד החקלאות את הטיפול.
משרד החקלאות פונה לציבור בהזדמנות זו ומבקש שמקרים בהם במידה ומישהו נתקל בעוף חולה או פגר של עוף בר, יש ליצור קשר עם מוקד משרד החקלאות 6016* הפעיל 24/7.
למידע נוסף, ניתן להיכנס למתחם שפעת העופות באתר המשרד.

השעון החכם התריע על התקף לב  

|