גבעת המורה: המלצה לתושבים למלא מים

בעקבות פיצוץ מים בתשתית של חברת מקורות פועל צוות של מי נעם עם צוותי