במגדל העמק נערכים לגידול האוכלוסייה

כחלק מ"הסכם הגג" שנחתם צפויה מגדל העמק להכפיל את מספר התושבים שלה בשנים הקרובות. ברשות כבר החלו בתהליכי הערכות עירוניים. צילום: דוברות עיריית מגדל העמק

עיריית מגדל העמק נמצאת בתהליכי גידול מואץ במסגרת "הסכם הגג" שאפשר בנייה של 6,000 יחידות דיור. במסגרת תהליך זה, העיר קלטה וצפויה לקלוט תושבים חדשים רבים ולהגדיל את מספר התושבים מ-30,000 ל-50,000 תושבים בשנים הקרובות.
על מנת שתהליך הגידול וקליטת התושבים יעשו בצורה הטובה ביותר, הרשות נערכת מבחינת תשתיות ארגוניות ועירוניות
במסגרת תוכנית המראה של משרד הפנים יחד עם המפע"ם וחברת היעוץ ד"ר גלעד ארנון.
כחלק מהתהליכים שקידמה הרשות ניתן למצוא את הקמת אגף שירות ופניות הציבור, קיום השתלמויות למנהלים ועובדים במטרה לשפר את איכות השירות, ניצול התקציב העומד לרשותה באופן אופטימלי וכו'.
יחד עם זאת, הרשות תקיים תהליכים עתידיים כגון: ייעוץ כלכלי לבניית תחזית גידול בהוצאות העירייה בעקבות גידול האוכלוסייה, פרישת עובדים ותיקים במסגרת תהליכי שיפור השירות והמאמצים להעלות תפוקות, היערכות ארגונית של הרשות, פיתוח ארגוני לוועדה לתכנון ובנייה, מינוי פרויקטור לבניית מס"ד נתונים על התושבים החדשים כולל מיפוי צרכים ותהליכי קליטה, רכישת מערכות ותוכנות להרחבת השירותים הדיגיטליים, עזרים לתקשורת פנים וחוץ ארגונית ויועץ והדרכות נגישות בשירות.
שלום זוזוט מנכ"ל העירייה אמר: "הרשות סיימה את שלב הראשון בתהליך וצוינה על ידי הגורמים המקצועיים לרבות משרד הפנים כרשות מובילה. בנוסף הרשות נערכת אסטרטגית לקראת האתגרים המשמעותיים בדגש על גידול האוכלוסייה. היערכות הרשות כוללת ניתוח הצרכים והתאמת המשאבים העירוניים כולל מבנה ארגוני לתת מענה לאתגרים אלו".