בית שאן: תקציב מיוחד לעבודות מיגון מפני קרינה בבתי ספר

לאחר שדו"ח מבקר המדינה 2014 שפורסם לא מכבר, התריע על מחדלים חמורים וקרינה מסוכנת במוסדות החינוך. בוצעו בדיקות בבתי הספר בעיר ובעקבות כך גויס התקציב לביצוע עבודות מיגון נגד קרינה לאחר שבמספר מקומות הייתה חריגה מהמלצת המשרד להגנת הסביבה.

דוח מבקר המדינה מחודש דצמבר 2014 מתריע על מחדלים חמורים וקרינה מסוכנת במוסדות החינוך. בדו”ח עמותת אזרחים למען הסביבה שפורסם השבוע עולה, כי בשבעה אחוז בלבד מתוך כלל הרשויות המקומיות בוצעו בדיקות קרינה כנדרש.
הממשלה מטילה את האחריות על הרשויות המקומיות ורק אחדות מהן מבצעות את הבדיקות וממגנות את מוסדות החינוך וזאת למרות מצבם הכלכלי.
עם תחילת שנת הלימודים פרסמה עמותת ‘אזרחים למען הסביבה’ דוח ובו ממצאים מדאיגים בכל הנוגע לעוצמות הקרינה הבלתי מייננת במוסדות החינוך.


בו בזמן שקיים גידול בשימוש במכשירים אלקטרוניים, כך עולה במאות ולעתים באלפי אחוזים עוצמת הקרינה אליה חשופים ילדי מוסדות החינוך.
בעוד החוק לא ברור ואינו מחייב את הרשויות המקומיות לבצע את בדיקות המיגון החליטו בעיריית בית שאן לבצע את בדיקות אלה ולבצע את הפעולות הנדרשות על מנת להגן על ילדי בתי הספר מפני הסכנה שבחשיפה לקרינה.


מ”מ ראש העיר אליעזר כהן זדה המחזיק בתיק איכות הסביבה ברשות: “למרות שהחוק אינו מחייב ולמרות שהרשויות זורקות את האחריות על המדינה ולהיפך ולמרות שבודדות הן הרשויות שביצעו את עבודות המיגון וחרף הקשיים הכלכליים, החלטנו לגייס את התקציב ולבצע את כל מה שנדרש על מנת שהילדים שמגיעים לבתי הספר יוכלו ללמוד בבטחה ובידיעה שבריאותם קודמת לכל והם בראש סדרי העדיפויות שלנו.

“לאחר שסיימנו לבדוק את רמות הקרינה והתגלו מספר מקומות בהם הייתה חריגה מהמלצת המשרד להגנת הסביבה יצאנו לביצוע עבודות המיגון והן מתבצעות  בימים בשטח ואני עוקב מקרוב עד לסיומן.
לאחר מכן אנו נמשיך לבדוק באופן שוטף את מוסדות החינוך והעיר בכלל”, אמר מ”מ ראש העיר.

בהקשר זה הוציא לא מזמן, אורן דרעי, מנהל היחידה הסביבתית בעיריית בית שאן הודעה, שבה הוא נדרש לנושא: “העירייה, באמצעות היחידה הסביבתית ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, יצאה למכרז ולאחר ביצוע תכנית הנדסית החלה להתקין את מערכות המיגון במוסדות החינוך. עבודות אלו אמורות להסתיים בתקופה הקרובה ומיד לאחריהן יבוצעו בדיקות נוספות לבדיקת יעילות מערכות המיגון שהותקנו”.

One response to “בית שאן: תקציב מיוחד לעבודות מיגון מפני קרינה בבתי ספר