בית שאן: מאסר עולם לבעל שרצח את אשתו

הרצח המזעזע הותיר את תושבי העיר והאזור מוכים בתדהמה וצער. הנאשם, משה גדליה, תושב בית שאן, הורשע בביצוע עבירות של רצח בכוונה תחילה, וכן בעבירת איומים. צילום: ניב פייס

 

תאופיק כתילי, אב בית הדין בבית המשפט המחוזי בנצרת גזר היום מאסר עולם על משה גדליה, תושב בית שאן, שרצח את אשתו, דקלה, באכזריות לעיני שניים משלושת ילדיהם – לפני כשלוש שנים. הרצח המזעזע הותיר את תושבי העיר והאזור מוכים בתדהמה וצער. הנאשם הורשע בביצוע עבירות של רצח בכוונה תחילה, וכן בעבירת איומים.

• ניסיונות ההתגוננות של האישה לא הועילו

ע"פ עובדות כתב האישום מספר חודשים מיום הרצח, נתגלעו חילוקי דעות שונים בין הנאשם ואשתו המנוחה והיחסים ביניהם עלו על שרטון. על רקע זה הביעה הנרצחת בפני הנאשם את רצונה להתגרש ממנו. בעקבות כך, גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה להמיתה. בתאריך 26.8.12 בסמוך לשעה 23:30, בעודם בבית, ניגש הנאשם אל האישה, אחז בה בחוזקה ותקף אותה. בשלב זה, נטל הנאשם סכין ארוכה ודקר באמצעותה את האישה מספר פעמים. האישה ניסתה להתגונן מפני הנאשם תוך שהיא מצליחה לשרוט אותו ואף ספגה דקירת סכין בידה כתוצאה מניסיון ההתגוננות, אך הנאשם המשיך במעשיו עד שהצליח להכניעה ובהמשך נמלט מהמקום.

בהכרעת הנאשם נכתב כי הנאשם רצח בדם קר ובאכזריות את אשתו. במסגרת הכרעת הדין נדחתה טענת הנאשם לפיה הנאשם אינו בר עונשין ואינו אחראי למעשיו. עוד נדחתה במסגרת החלטה נוספת טענת הנאשם לפיה זכאי הוא ליהנות מענישה מופחתת בהתאם לאמור בסעיף 300 א' לחוק העונשין.

• יש לפסוק את הפיצוי המקסימלי כקבוע בחוק

בגזר הדין כתבו השופטים: "לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים, אנו מטילים על הנאשם ובהתאם להוראות המחוקק את עונש החובה המוטל על מי שמורשע ברצח, דהיינו עונש של מאסר עולם. בנסיבות הכרעת הדין, סברנו כי אין להשית על הנאשם עונש מצטבר נוסף בגין העבירה הנוספת בה הורשע שכן סבורים אנו שבהשתת עונש מצטבר נוסף יכול שיהיה משום פיחות או זילות בעונש של מאסר עולם. באשר לפיצוי, הרי שלאחר ששקלנו בדבר, סברנו כי יש לפסוק את הפיצוי המקסימלי כקבוע בחוק לשני הוריה של המנוחה וזאת כיחידה אחת וכן סכום פיצוי זהה לכל אחד משלושת ילדיה של המנוחה בהיותם כולם יחד הגרעין המשפחתי הבסיסי של משפחתה של המנוחה ומי שנפגעו פגיעה שאין לתאר אותה עקב רציחתה של המנוחה. אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר עולם וכן את הפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק בסך של 258,000 שקלים. סכום זה במלואו ישולם לכל אחד מילדיה של המנוחה וכן לשני הוריה של המנוחה, וכאמור כיחידה אחת. סך הכל איפוא ישלם הנאשם ארבע פעמים את גובה הפיצוי המקסימלי ובהתאם לפירוט כפי שפירטנו לעיל".