ביקורת פתע של בית המשפט במתקן הכליאה של העצורים שנמלטו

הנשיא דורון פורת מביהמ"ש השלום נצרת, כתב בהחלטה: "בית המשפט בחן את תנאי הכליאה ומצא כי מדובר בתנאי כליאה סבירים, תאים נקיים, ולא כפי שנטען בפניו. הכניסה לתאים פיזית, נעשתה בניגוד להמלצת גורמי שב"ס, אשר חששו מפגיעה פיזית  בבית המשפט, ברם בית המשפט החליט לעשות זאת ע"מ לבחון את הטענות מקרוב"

נציגות מבית המשפט השלום בנצרת ערכה בשבוע שעבר ביקורת פתע  במתקן הכליאה שבו מוחזקים העצורים שנמלטו מכלא גלבוע.
בית המשפט ערך את הביקור מבלי שניתנה הודעה מוקדמת לגורמי שב"ס על הכוונה לבקר במתקן הכליאה שבקישון.
בהודעה של ביה"מ לאחר הביקור נכתב: "בית המשפט בחן את תנאי הכליאה ומצא כי מדובר בתנאי כליאה סבירים, תאים נקיים, ולא כפי שנטען בפניו. בית המשפט נכנס פיזית למספר תאי מעצר לפני בחירתו ותאים אחרים נבחנו מבעד לאשנב המיועד לביקורת. הכניסה לתאים פיזית, נעשתה בניגוד להמלצת גורמי שב"ס, אשר חששו מפגיעה פיזית  בבית המשפט, ברם בית המשפט החליט לעשות זאת ע"מ לבחון את הטענות מקרוב. בית המשפט שוחח עם חלק מהעצורים שלא בנוכחות קרובה של אנשי שב"ס או גורמים אחרים. בית המשפט שוחח, בין היתר, עם העצור זכריה זבידי. העצור ציין כי הובא מספר פעמים לבדיקות רפואיות וכן ציין כי עבר בדיקת הדמיה רפואית. בית המשפט בחן את ידיו של העצור אשר התלונן כי האזיקים שהיו על ידיו גרמו לו לכאב.  בית המשפט לא ראה סימנים על ידיו. בית המשפט בחן את האוכל שהוגש לעצורים ולא מצא תימוכין לטענות באשר למזון אשר סופק לעצורים. בית המשפט ערך ביקור באגפים נוספים שבכלא והתאפשרה לו גישה חופשית לכל חדר שביקש לבדוק".