בחירות בגלבוע 2015 מבעד לעדשה

יום הבחירות הגלבוע כפי שהשתקף בעדשת המצלמה של הצלמים שלנו