בחירות בגלבוע 2015 מבעד לעדשה

יום הבחירות הגלבוע כפי שהשתקף בעדשת המצלמה של הצלמים שלנו


עפולה: עתירה שהגיש בא כוחו של מליחי – מנעה את פיטוריו המיידים

|

"לא מדברים על זה בגלוי אבל בפועל כולם כבר חושבים ומדברים בחירות"

|