בגלבוע: פחים חדשים הוצבו ב-16 יישובים

בשלב א' בתכנית בקיבוץ בית-השיטה, כלל הצבת פחים חדשים, עמידים ויעילים יותר בתפעול, ב-16 ישובים

בגלבוע השיקו השבוע תכנית מקיפה- ("מנהלים איכות חיים בגלבוע"), שתכליתה שיפור ניהול מערך האשפה ברחבי המועצה. התכנית תכלול חידוש, שדרוג ומספור כלי האצירה לאשפה הביתית בישובים, יחד עם הסדרת ותגבור המחזור ביישובים, וכן הסדרת הטיפול בפסולת הגושית ועוד.
"תכנית זו היא הגשמה מוצלחת לפעילות מועצתית מבורכת!" אומר עובד נור, ראש המועצה. "מעבר למהפכה באיכות החיים, התכנית משקפת זיהוי הזדמנויות המניב תוצאות, הובלת מהלכים למינוף כלכלי, וכל זה לצד התנהלות ארגונית מתוכננת ומסודרת".
בשלב א' בתכנית בקיבוץ בית-השיטה, כלל הצבת פחים חדשים, עמידים ויעילים יותר בתפעול, ב-16 ישובים, בעלות כוללת של 550,000 ש', בשנה הקרובה. בהמשך, תוך הפניית משאבים, ושיתוף פעולה הדוק עם התושבים והוועדים, תקדם המועצה את השלמת הפעילות בכל יישובי הגלבוע.