בא כוחנו:היעדרות מהעבודה ביום תשעה באב

עו"ד אורי דדו מרחיב בטור אישי על צום תשעה באב, האם יום זה נחשב ל"יום שבתון" או יום בחירה?

השנה חל צום תשעה באב בתאריך הלועזי 30/7/20. נשאלנו ע"י לקוחותינו האם יום זה נחשב ל"יום שבתון" או שמא עסקינן "ביום בחירה", במסגרתו רשאי עובד לבחור שלא להגיע לעבודתו ולקבל תשלום.
כאמור במאמרים קודמים בעניין חגי ישראל, החוק מכיר בתשעה ימים בשנה כחגי ישראל ובהם: ראש השנה (2 ימים), יום כיפור, סוכות (2 ימים), פסח (2 ימים), יום העצמאות וחג השבועות.


[dfp name="728×90" height="728" width="90"]


יום תשעה באב לא נחשב כ"יום חג", אך כן נכלל ברשימת המועדים הקבועים בחוק חופשה שנתית בהם רשאי העובד להיעדר ממקום העבודה על חשבון מכסת ימי חופשתו הצבורים, וזאת בתנאי שהודיע על כך למעסיקו לפחות 30 ימים מראש. אם עשה כן, יהיה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגין יום ההיעדרות.
כמו כן, ייתכן שחל על יחסי העבודה הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה המגדירים את יום תשעה באב כ"יום בחירה". "יום בחירה" הוא יום בו עובד יכול לבחור להיעדר מן העבודה ואז יום זה הוא בנוסף לימי החופשה הצבורים לעובד והוא זכאי לתשלום בגין יום זה על אף שנעדר.
אין באמור לעיל להיות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.

עו"ד לידור איזון: על בג"צ ושר הפנים

|